Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

MoneyFormat

I den här systemvariabeln definieras det formatmönster som används av Qlik vid automatisk översättning av text till tal, där talet har en monetär symbol som prefix. Den definierar också hur mått vars talformategenskaper är inställda till "Pengar" visas i diagramobjekt.

Symbolen som definieras som del av formatmönstret i systemvariabeln MoneyFormat ersätter valutasymbolen som ställts in i dina regionala inställningar.

Anteckning om tips

Som standard visar Qlik Sense siffror och text annorlunda i tabelldiagram. Siffror är högerjusterade och text är vänsterjusterad. Detta underlättar att hitta konverteringsproblem som gäller text-till-nummer. Alla tabeller på denna sida som visar Qlik Sense resultat använder denna formatering.

Syntax:  

MoneyFormat

Set MoneyFormat='$ #,##0.00; ($ #,##0.00)';

Den här formateringen kommer att visas i diagramobjekt när Number Formatting-egenskapen för ett numeriskt fält har ställts in till Money. När numeriska textfält tolkas av Qlik Sense kommer dessutom Qlik Sense att tolka detta fält som ett monetärt värde om valutasymbolen i textfältet matchar den symbol som har definierats i MoneyFormat-variabeln.

Den här funktionen används ofta tillsammans med följande funktioner:

Relaterade funktioner
FunktionInteraktion
MoneyDecimalSepFör talformat kommer MoneyDecimalSep att användas i fältformatering av objekt.
MoneyThousandSepFör talformat kommer MoneyThousandSep att användas i fältformatering av objekt.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – MoneyFormat

Exempel 2 – MoneyFormat med tusentalsavgränsare och blandade inmatningsformat

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!