Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

DateFormat

Denna miljövariabel definierar datumformatet som används som standard i appen, och funktioner som returnerar efter datum, t.ex. date() och date#(). Formatet används för att tolka och formatera datum. Om variabeln inte är definierad kommer datumformatet enligt regioninställningarna i operativsystemet att hämtas när skriptet körs.

Syntax:  

DateFormat

Exempel på DateFormat-funktion
Exempel Resultat
Set DateFormat='M/D/YY'; //(US format) Denna användning av DateFormat-funktionen definierar datumet som US-format, månad/dag/år.
Set DateFormat='DD/MM/YY'; //(UK date format) Denna användning av DateFormat-funktionen definierar datumet som UK-format, dag/månad/år.
Set DateFormat='YYYY/MM/DD'; //(ISO date format) Denna användning av DateFormat-funktionen definierar datumet som ISO-format, år/månad/dag.

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Standardsystemvariabler

Exempel 2 – Byt systemvariabel

Exempel 3 – Datatolkning

Exempel 4 – Utländsk dataumformatering

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!