Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

MonthNames

Det definierade formatet ersätter konventionen med månadsnamn i regionala inställningar.

Syntax:  

MonthNames

När variabeln modifieras måste ; användas för att separera de individuella värdena.

Exempel på funktioner
Exempel Resultat
Set MonthNames='Jan;Feb;Mar;Apr;May;Jun;Jul;Aug;Sep;Oct;Nov;Dec'; Denna användning av MonthNames-funktionen definierar månadsnamn på engelska i deras förkortade form.
Set MonthNames='Enero;Feb;Marzo;Abr;Mayo;Jun;Jul;Agosto;Set;Oct;Nov;Dic'; Denna användning av MonthNames -funktionen definierar månadsnamn på spanska i deras förkortade form.

MonthNames-funktionen kan användas i kombination med följande funktioner:

Relaterade funktioner
Funktion Interaktion
month - skript- och diagramfunktion Skriptfunktion för att värden definierade i MonthNames som fältvärden.
Date - skript- och diagramfunktion Skriptfunktion för att värden definierade i MonthNames som fältvärden baserat på ett formateringsargument som angetts.
LongMonthNames Långformvärden för MonthNames

Lokala inställningar

Om inget annat anges använder exemplen i detta ämne följande datumformat: MM/DD/ÅÅÅÅ. Datumformatet anges i SET DateFormat-satsen i datainläsningsskriptet. Förvald datumformatering kan vara annorlunda i ditt system, på grund av dina regionala inställningar och andra faktorer. Du kan ändra formaten i exemplen nedan så att det passar dina krav. Eller så kan du ändra formaten i ditt laddningsskript så att de matchar dessa exempel.

Standardregionalinställningar i appar baseras på de regionala systeminställningarna för datorn eller servern där Qlik Sense är installerad. Om Qlik Sense-servern du ansluter till är inställd på Sverige så kommer skriptredigeraren använda regionala inställningar för Sverige för datum, tid och valuta. Dessa regionala formatinställningar är inte relaterade till språket som visas i Qlik Sense användargränssnittet. Qlik Sense kommer att visas på samma språk som webbläsaren du använder.

Exempel 1 – Standardsystemvariabler

Exempel 2 – Byt systemvariabel

Exempel 3 – Datumfunktion

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!