Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Använda originalmått i uttryck

Du kan använda originalmått i uttryck. Du kan använda originalmåttet som det är, eller använda det för att skapa ett mer komplext uttryck.

När du skriver i uttrycksredigeraren öppnas en automatiskt ifylld lista över matchande originalmått.

Originalmått i uttrycksredigeraren

Originalmått i uttrycksredigeraren.

Överväganden

När du arbetar med originalmått måste följande beaktas:

 • Om originalmåttet ges ett annat namn eller tas bort uppdateras inte referenser i uttryck automatiskt. Den gamla referensen returnerar NULL i uttrycket eftersom det inte finns något mått med det namnet.

Formatering med huvudmått

Formatering, tal och etiketter för tal kan konfigureras för ett originalmått. Dessa egenskaper tillämpas inte på en visualisering om du refererar till originalmåttet med ett uttryck. För att tillämpa de här egenskaperna i en visualisering skapar du en direkt länk till originalmåttet när visualiseringen konfigureras.

 1. Utöka DataMått i egenskapspanelen.

 2. Klicka på Lägg till.

 3. I rullgardinsmenyn under Mått väljer du originalmått.

En direkt länk skapas nu till originalmåttet.

Exempel: använda originalmått i uttryck

I det här exemplet skapas ett originalmått som sedan används i ett diagramuttryck.

 1. Skapa originalmåttet.

  1. I resurspanelen klickar du på Originalobjekt.
  2. Klicka på Skapa ny under Mått.

   Knappen Skapa nytt mått

   Knappen Skapa nytt mått.
  3. I dialogrutan Skapa nytt mått anger du ett Namn för originalmåttet. Öppna sedan uttrycksredigeraren genom att klicka på Uttryck.

   Dialogrutan Skapa nytt mått

   Fönstret Skapa nytt mått.
  4. Skapa uttrycket i uttrycksredigeraren.

   Du kan skriva uttrycket eller använda alternativen i panelen där du bygger uttryck. Mer information finns i Arbeta med uttrycksredigeraren.

   Infoga uttrycket Count(distinct item) med hjälp av uttrycksredigeraren och klicka sedan på Använd.

   Lägga till uttryck i uttrycksredigeraren

   Fönstret Lägg till uttryck.
  5. Gå till dialogrutan Skapa nytt mått och klicka på Skapa.

   Skapa mått

   Skapa mått.

   Det nya originalmåttet skapas.

   Nytt originalmått

   Skapa variabel för originalmått.
 2. Använd originalmåttet i ett diagramuttryck.
  1. Lägg till ett KPI-diagram i ett ark i en app.

   Nytt KPI

   Nytt KPI.
  2. Klicka på Lägg till mått och klicka sedan på Uttryck så att uttrycksredigeraren öppnas för KPI:t.

   Öppna uttrycksredigeraren

   Öppna uttrycksredigeraren.
  3. Skriv originalmåttet i uttrycket. När du skriver får du en lista som fylls i automatiskt, med tillgängliga originalmått om det finns några. Om det behövs kan originalmått användas för att skapa mer komplexa uttryck i uttrycksredigeraren.

   Lägga till uttryck för KPI

   Skapa variabel för originalmått.
  4. Stäng uttrycksredigeraren så att KPI:t visas. I egenskapspanelen kan du ändra egenskaperna för KPI:t, inklusive etiketten.

   Originalmått i KPI

   Skapa variabel för originalmått.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!