Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Återanvända mått med originalmått

När du arbetar med en opublicerad app kan du skapa originalmått som kan återanvändas. Den som använder en publicerad app kommer åt originalmåtten men kan inte förändra dem.

Ett originalmått är en kombination av ett uttryck och beskrivande data, såsom namn, beskrivning och taggar. Du kan skapa ett originalmått på olika sätt.

Skapa ett originalmått från ett fält

Skapa ett originalmått med en vanlig aggregeringsfunktion

Skapa ett originalmått genom att skriva in uttrycket

Skapa ett originalmått från datamodellvyn

Du kan även skapa ett originalmått baserat på ett mått som skapats i en visualisering. Under måttet i egenskapspanelen för en visualisering klickar du på Lägg till nytt under Originalobjekt.

Formatering med huvudmått

Formatering, tal och etiketter för tal kan konfigureras för ett originalmått. Dessa egenskaper tillämpas inte på en visualisering om du refererar till originalmåttet med ett uttryck. För att tillämpa de här egenskaperna i en visualisering skapar du en direkt länk till originalmåttet när visualiseringen konfigureras.

  1. Utöka DataMått i egenskapspanelen.

  2. Klicka på Lägg till.

  3. I rullgardinsmenyn under Mått väljer du originalmått.

En direkt länk skapas nu till originalmåttet.

Mer information

 

Använda originalmått i uttryck

Återanvända resurser med originalobjekt

Använda uttryck i visualiseringar

Mått

Dimensioner

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!