Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Dimensioner

Dimensioner styr hur data i en visualisering grupperas. Exempel: total försäljning per land eller antal produkter per leverantör. Dimensioner hittar du normalt som ”tårtbitar” i ett cirkeldiagram eller på x-axeln i ett stapeldiagram med vertikala staplar.

Dimensioner skapas från fält i datamodelltabellerna.

Exempel:  

Product Type är ett fält i Product-tabellen som laddas i appen. Värdena i det här fältet är de olika typerna som produkter grupperas i.

Exempelvis kan du skapa ett stapeldiagram för att åskådliggöra kostnaden per typ, genom att lägga till dimensionen Product Type i diagrammet. Om du vill kunna slutföra visualiseringen måste du lägga till ett mått (i det här fallet Cost), som grupperas efter Product Type-dimensionen.

Stapeldiagram med dimensionen Product Type och måttet Cost.

Stapeldiagram.

Du kan också skapa olika typer av originaldimensioner:

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!