Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa kalendermått

Om du vill analysera data över relativa tidsintervall använder du kalendermått. Du kanske vill jämföra aktuella årsackumulerade försäljningssiffror med siffrorna från samma period föregående år.

Med kalendermått summeras data från ett fält över ett tidsintervall och sparas i kategorin Mått i originalobjekten. Kalendermått omfattar ett fält som ska aggregeras, en aggregering, ett datumfält och ett tidsintervall för datumfältet som anger vilka data som ingår i aggregeringen. Du skapar kalendermått under Fält i resurspanelen, i dialogrutan Skapa kalendermått.

Du kan aggregera fält från tabellerna som laddas i Datahanteraren eller från ett skript i Skriptredigeraren så länge de är i samma tabell som datumfältet eller i en associerad tabell.

Datumfältet måste dock vara från en tabell som har laddats med Datahanteraren eftersom kalendermått använder uttryck med datum- och tidfältmärkning som anges i autoCalendar och datumfält som endast mappas till autoCalendar när de laddas i Datahanteraren. Kalendermått har stöd för följande aggregeringar med aggregeringsfältet: Sum, Count, Avg, Min och Max.

Anteckning om information

Kalenderåtgärder har inte stöd för kalendrar som skapats med Skriptredigeraren. Om du använder kalendrar som skapats med hjälp av Skriptredigeraren och vill skapa kalendermått måste du ladda en tabell som innehåller ett datumfält med Datahanteraren för användning med dina tabeller som du laddat i Skriptredigeraren.

Anteckning om information

Om datumfältet har mer än en associerad kalender och båda kalendrarna är kvalificerade för användning med kalendermått, används den första kalendern som laddats i dataladdningsskriptet i kalendermåttet.

Ett kalendermått kan använda ett av följande tidsintervall som finns tillgängliga för användning med kalendermått: veckovis, månadsvis, kvartalsvis och årsvis. Inom varje tidsintervall finns det olika mått för perioder som innevarande månad, årsackumulering och samma vecka förra året. Följande tidsintervall och mått finns tillgängliga för att skapa kalendermått:

Kalendermått för tidsintervallet årsvis
Mått Beskrivning
YTD Årsackumulering för alla år.
YTD innevarande år Årsackumulering för det innevarande året.
YTD förra året Årsackumulering för förra året.
Kalendermått för tidsintervallet månadsvis
Mått Beskrivning
MTD Månadsackumulering för alla månaderna och åren.
MTD innevarande månad Månadsackumulering för innevarande månad.
MTD förra månaden Månadsackumulering för förra månaden.
Innevarande månad Alla datum denna månad.
Innevarande månad förra året Alla datum denna månad förra året.
Förra månaden Alla datum förra månaden.
Kalendermått för tidsintervallet kvartalsvis
Mått Beskrivning
QTD Kvartalsackumulering för alla åren.
QTD innevarande kvartal Kvartalsackumulering för innevarande kvartal.
QTD förra kvartalet Kvartalsackumulering för förra kvartalet.
Innevarande kvartal Alla datum i det innevarande kvartalet.
Innevarande kvartal förra året Alla datum i innevarande kvartal förra året.
Förra kvartalet Alla dagar under det senaste kvartalet.
Kalendermått för tidsintervallet veckovis
Mått Beskrivning
WTD Veckoackumulering för alla veckor, alla år.
WTD innevarande vecka Veckoackumulering för innevarande vecka.
WTD förra veckan Veckoackumulering för förra veckan.
Innevarande vecka Alla datum denna vecka.
Innevarande vecka förra året Alla datum denna vecka förra året.
Förra veckan Alla datum förra veckan.

När du har skapat kalendermått behandlas de precis som originalmått. Dvs. kalendermåtten är återanvändbara och redigerbara så länge en app är opublicerad. Användare av en publicerad app kommer att ha åtkomst till kalendermåtten men kan inte ändra dem.

Skapa ett kalendermått från ett fält

Gör följande på ett ark i redigeringsläge med fliken Fält öppen:

 1. Högerklicka på ett fält och välj Skapa kalendermått.

  Som standard inkluderas fältet du högerklickat som aggregeringsfält.

 2. Välj ett datum i listrutan med datumfält.
 3. Välj ett fält från listrutan med aggregeringsfält.

 4. Välj en aggregering från listrutan med aggregeringar.
 5. Välj ett tidsintervall från listrutan med tidsintervall.

  En lista över tillgängliga mått visas under förhandsgranskningen av mått.

  Du kan byta visning av måttens uttryck genom att välja Förhandsgranskning av mått.

 6. Välj kalendermått som du vill lägga till bland dina originalobjekt.

  Som standard är alla mått markerade.

 7. Klicka på Spara bland originalen.
 8. Klicka på Stäng.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!