Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Använda variabler i uttryck

En variabel i Qlik Sense är en behållare som lagrar ett statiskt värde eller en beräkning, till exempel ett numeriskt eller ett alfanumeriskt värde. När du använder variabeln i appen kan alla förändringar som görs för variabeln tillämpas överallt där variabeln används. Du kan definiera variabler med hjälp av variabelöversikten eller i skript med hjälp av Skriptredigeraren. Du ställer in värdet för en variabel med Let eller Set uttalanden i dataladdningsskriptet.

Anteckning om tipsNär du använder variabler i uttryck kan du ändra uttrycket som används i ett intervall av diagram samtidigt genom att bara redigera variabeln.

Du öppnar översikten Variabler genom att klicka på Variabler i redigeringsfältet när du redigerar ett ark.

Anteckning om informationVariabler-översikten är inte tillgänglig i publicerade appar. Om du behöver lägga till eller ändra variabler i en publicerad app använder du kontrollen för variabelindata som finns i instrumentpanelspaketet. Mer information finns här Kontrollen för variabelinmatning

Följande åtgärder finns tillgängliga i variabelöversikten:

  • Skapa en ny variabel.
  • Redigera en markerad variabel.

  • Ta bort en markerad variabel.
Anteckning om informationOm du vill redigera eller ta bort en variabel som har definierats i skriptet måste du redigera skriptet.

Få en överblick över alla variabler i en app

Du kan få en överblick av alla variabler i en opublicerad app.

  • När du redigerar ett ark klickar du på Variabler i redigeringsfältet på arket, så öppnas variabeldialogen.

    Variabeldialogen öppnas och en lista med alla variabler i appen och deras definitioner (om sådana finns) visas.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!