Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Mastermetingen in uitdrukkingen gebruiken

In uitdrukkingen kunnen mastermetingen worden gebruikt. U kunt de mastermetingen afzonderlijk gebruiken of u kunt ze gebruiken om een complexere uitdrukking te maken.

Typen in de Uitdrukkingseditor levert een automatisch voltooide lijst op van overeenkomende mastermetingen.

Mastermeting in Uitdrukkingseditor

Mastermeting in Uitdrukkingseditor.

Overwegingen

Overweeg het volgende als u met mastermetingen werkt:

 • Als de mastermeting een andere naam krijgt of wordt verwijderd, worden de verwijzingen in uitdrukkingen niet automatisch bijgewerkt. De oude verwijzing retourneert NULL in de uitdrukking omdat er geen meting met die naam aanwezig is.

Opmaak mastermeting

Getalnotatie, kleur en label kunnen voor een mastermeting worden geconfigureerd. Deze eigenschappen worden niet toegepast op een evaluatie als u via een uitdrukking verwijst naar de mastermeting. Om deze eigenschappen toe te passen op een visualisatie, maakt u een directe koppeling naar de mastermeting tijdens het configureren van de visualisatie.

 1. Vouw GegevensMetingen uit in het eigenschappenvenster.

 2. Klik op Toevoegen.

 3. In het vervolgkeuzemenu, onder Metingen, selecteert u de mastermeting.

Er is nu een directe koppeling naar de mastermeting gemaakt.

Voorbeeld: mastermetingen in uitdrukkingen gebruiken

In dit voorbeeld wordt een mastermeting gemaakt en vervolgens wordt de mastermeting in een diagramuitdrukking gebruikt.

 1. Maak de mastermeting.

  1. Klik in het bedrijfsmiddelenvenster op Masteritems.
  2. Klik onder Metingen op Nieuwe maken.

   De knop Nieuwe meting maken

   Knop Nieuwe meting maken.
  3. In het dialoogvenster Nieuwe meting maken voert u een Naam in voor de mastermeting en klikt u vervolgens op Uitdrukking om de uitdrukkingseditor te openen.

   Het dialoogvenster Nieuwe meting maken

   Venster Nieuwe meting maken.
  4. Maak de uitdrukking in de uitdrukkingseditor.

   U kunt de uitdrukking invoeren of de beschikbare opties gebruiken in het venster voor het opbouwen van uitdrukkingen. Ga voor meer informatie naar Werken met de uitdrukkingseditor.

   Voeg de uitdrukking in met de opbouwfunctie Count(distinct item) en klik vervolgens op Toepassen.

   Een uitdrukking toevoegen in de uitdrukkingseditor

   Uitdrukkingsvenster toevoegen.
  5. In het dialoogvenster Nieuwe meting maken klikt u op Maken.

   Meting maken

   Meting maken.

   De nieuwe mastermeting is gemaakt.

   Nieuwe mastermeting

   Variabele voor mastermeting aanmaken.
 2. De mastermeting in een diagramuitdrukking gebruiken.
  1. Een KPI-diagram toevoegen aan een werkblad in een app.

   Nieuwe KPI

   Nieuwe KPI.
  2. Klik op Meting toevoegen en klik vervolgens op Uitdrukking om de uitdrukkingseditor voor de KPI te openen.

   Uitdrukkingseditor openen

   Uitdrukkingseditor openen.
  3. Type de mastermeting in de uitdrukking. Tijdens het typen wordt er automatisch een lijst aangevuld met alle beschikbare mastermetingen. Indien nodig kan de mastermeting worden gebruikt om complexere uitdrukkingen in de uitdrukkingseditor te maken.

   Uitdrukking voor KPI toevoegen

   Variabele voor mastermeting aanmaken.
  4. Sluit de uitdrukkingseditor om de KPI weer te geven. U kunt de eigenschappen voor de KPI inclusief het label wijzigen in het eigenschappenvenster.

   Mastermeting in KPI

   Variabele voor mastermeting aanmaken.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!