Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Använda skript på diagramnivå i visualiseringar

Med skript på diagramnivå kan du lägga till skriptliknande funktionalitet till resultaten av en visualisering. Det kompletterar diagramuttryck, eftersom skript på diagramnivå inkluderar kontrollsatser, som loopar och rekursiva åtgärder, för mer komplexa matematiska beräkningar. Du kan också ändra flera kolumner, så länge det finns en platshållare i diagrammet, och lägga till nya rader i ett resultat.

Du kan använda diagramnivåskript på de flesta visualiseringstyper och du kommer åt det från egenskapspanelen. Vissa visualiseringar, eller specifika konfigurationer har inte stöd för skript på diagramnivå. I dessa fall kan du inte komma åt skript på diagramnivå från egenskapspanelen, eller så får du ett felmeddelande.

När du ändrar diagramdata använder du en underuppsättning av Qlik Senseskriptet som består av ett antal satser. Se Skript på diagramnivå.

Du kan aktivera skript på diagramnivå i appinställningarna. När den är aktiverad är en skript-kontroll tillgänglig i delavsnittet Data på egenskapspanelen för en visualisering. Se Aktivera skript på diagramnivå.

Även när de är inaktiverade kommer befintliga diagramskript att bearbetas. Inaktivering efter att författat innehåll har utvecklats är ett användbart sätt att förhindra att nya diagramskript skapas av andra användare.

Lägga till ett diagramskript till en visualisering

Du kan lägga till diagramskript till befintliga visualiseringar eller när du skapar nya visualiseringar.

Skript på diagramnivå måste vara aktiverat i appen innan du kan lägga till ett diagramskript i en visualisering, se Aktivera skript på diagramnivå .

Du måste vara i RedigeraRedigera ark-läge med Avancerade alternativ aktiverat för att kunna lägga till ett diagramskript till en visualisering.

Lägga till diagramskript till en ny visualisering

 1. Dra visualiseringen från resurspanelen till arket eller dubbelklicka på visualiseringen.
 2. På fliken Data lägger du till dimensioner och mått i visualiseringen.

 3. På fliken Data lägger du också till ett diagramskript i delavsnittet Skript.

  Du kan lägga till maximalt fem diagramskript per visualisering.

Lägga till diagramskript till en befintlig visualisering

 1. När du är i läget RedigeraRedigera ark väljer du visualiseringen.
 2. På fliken Data lägger du till ett diagramskript i delavsnittet Skript.

  Du kan lägga till maximalt fem diagramskript per visualisering.

Exempel

Det här exemplet förutsätter att du har skapat en visualisering, till exempel ett stapeldiagram, och att du har lagt till en dimension och ett mått.

Det här exemplet tar värdena för den första dimensionen och placerar dem i det första måttet i omvänd ordning.

Let P = HCNoRows();
For J = 1 to P
Put #hc1.measure.1(J) = HCValue(#hc1.dimension.1, P - J + 1);
Next

Begränsningar för skript på diagramnivå

Skript på diagramnivå kan inte användas i standardredigeringsläget.

Skript på diagramnivå fungerar inte för visualiseringar med Diagramförslag aktiverade.

Du kan lägga till maximalt fem diagramskript per visualisering.

Skript på diagramnivå är inte tillgängliga för följande visualiseringar:

 • Stapeldiagram i flervärde-läge

  Om du har skapat ett diagramskript i grupperat läge och byter till flervärde-läge, kommer ett felmeddelande om ogiltig hyperkub att visas.

 • Lådagram

 • Knapp

 • Fördelningsdiagram

 • Filterruta

 • Linjediagram med två dimensioner

 • Pivottabell

 • Text och bild

 • Trädkarta

 • Rutnätsdiagram (visualiseringspaket)

 • Spaljébehållaren (visualiseringspaket)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!