Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Dölja fält från analys

Du kan dölja datafält som du inte vill ska vara tillgängliga när du bygger visualiseringar i arkvyn eller i Insikter.

Du kan till exempel ha fält som bara används för att beräkna ett annat fält. Du kan dölja dessa fält i Datahanteraren så att de inte är tillgängliga i arkens resurspanel eller från Insikter, men fortfarande är tillgängliga i Datahanteraren och Skriptredigeraren. Detta kan användas för att ta bort information som är överflödig eller inte nödvändig för din aktuella analys eller aktuella insikter. Du inkluderar endast relevant information och gör det enklare att läsa och analysera.

När du döljer ett fält kan alla befintliga relationer fältet har, som associationer eller användning i beräkningar, behållas. Om ett fält används för tillfället, exempelvis i ett originalobjekt eller i ett befintligt diagram, kommer det att fortsätta vara tillgängligt där, men inte tillgängligt för användning i nya originalobjekt eller visualiseringar tills det visas igen.

Anteckning om information

Du kan visa alla dina dolda fält i Datahanteraren genom att gå in i Skriptredigeraren och öppna det autogenererade delavsnittet. Alla dolda fält listas som TAG FIELD <field name> WITH '$hidden';

Dölja ett fält från analys

  1. Klicka på Meny över fältrubriken.

  2. Klicka på Dölj i analys.

Fältet är nu dolt i arkvyn och i Insikter. Dolda fält är markerade med Visa ovanför fältets rubrik.

Visa ett dolt fält

  1. Klicka på Meny eller Visa över fältrubriken.
  2. Klicka på Visa i analys.

Fältet är nu tillgängligt i arkvyn och i Insikter. Visa ovanför fältrubriken tas bort.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!