Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ändra fälttyper

När data läggs till tolkar Qlik Sense fälttyperna för varje fält. Följande fälttyper stöds för närvarande:

 • allmänt Allmänt
 • Datum och tid Datum
 • Tid Tidsmarkör
 • Karta Geodata

Om data inte har tolkats korrekt kan du justera fälttypen. Du kan även ändra indata- och visningsformatet för ett datum- eller tidsmarkörfält.

Du kan öppna tabellredigeraren genom att klicka på Redigera för den datatabell du vill redigera.

Det går inte att ändra fälttyp eller visningsformat för fält i en del fall.

 • Tabellen är resultatet av konkatenering av två eller flera tabeller.
 • Fälten har redan identifierats som ett datum eller en tidsmarkör.

Kontrollera att ett datum- eller tidsmarkörfält har identifierats korrekt

Om ett datum- eller tidsmarkörfält inte identifieras som ett datum eller en tidsmarkör, det vill säga att fältet markeras med allmänt Allmänt, kan du se till att det tolkas korrekt.

Gör följande:

 1. Klicka på allmänt över fältrubriken.

  Dataformatsdialogen öppnas.

 2. Ändra Fälttyp till Datum eller Tidsmarkör.
 3. Ändra formatmönstret under Indataformat så att datumet tolkas korrekt. Du kan använda ett förberett format från listrutan, eller skriva en egen formatsträng.

  Mer information finns i Beskrivningar för tal- och tidsformat.

  Anteckning om informationDet är inte möjligt att använda ett enkelt citattecken i formatmönstret.
 4. Om du vill använda ett annat visningsformat än standardformatet i appen skriver eller väljer du en formatsträng under Visningsformat.

  Om du lämnar den tom används appens standardvisningsformat.

Ändra visningsformat för ett datum- eller tidsmarkörfält

Varje app har standardvisningsformat för datum- och tidsmarkörfält. Du kan ändra visningsformatet för ett enskilt datum- eller tidsmarkörfält.

Gör följande:

 1. Klicka på Datum och tid eller Tid över fältrubriken.

  Dataformatsdialogen öppnas.

 2. Ändra formatmönstret under Visningsformat. Använd antingen ett förberett format från listrutan eller skriv en egen formatsträng.

  Mer information finns i Beskrivningar för tal- och tidsformat.

Ändra en fälttyp till geografiska data

Om ett fält med värden som stads- och landsnamn eller ISO-symboler inte identifieras som geografiska data kan du ändra fälttypen till Geodata.

 1. Klicka på allmänt över fältrubriken.

  Dataformatsdialogen öppnas.

 2. Välj Geodata i listrutan Fälttyp.
 3. Välj typ av geografiska data i listrutan Geodata.

  Alternativen är Stad, Land, Landskod ISO2 och Landskod ISO3. ISO2 och ISO3 är från ISO 3166, International Standards Organizations koder för länder. ISO2 innehåller koder med två tecken och ISO3 innehåller koder med tre tecken. Till exempel är koderna för Sverige SE och SWE.

  När du tilldelar en ISO-kod ska du se till att värdena i fältet matchar koden du tilldelar. Om du tilldelar ISO3 till ett fält med kodvärden på två tecken tilldelas inte platskoordinator korrekt.

 4. För Stadsdata väljer du det relaterade fältet i tabellen som innehåller geografiska data för länder.

  Det kan finnas endast ett relaterat landsfält, men det kan även finnas flera fält med geografiska data för länder. Till exempel kan det finnas ett fält med långa namn som Frankrike och ett annat fält som specificerar länder med landskoder som ISO2. Fält visas dock endast i listan Associerat land om de har specificerats som Geodata.

  Om inget fält har specificerats som landsfält med fälttypen Geodata visas inte listan Associerat land när du specificerar ett fält som Stad.

När ett fält tilldelas fälttypen Geodata, antingen av användaren eller automatiskt av Qlik Sense, associeras ett fält som innehåller geografiska koordinater, antingen punkt- eller polygondata, med det. Associerade fält som innehåller koordinaterna visas i Datamodellvyn. Dessa koordinater krävs för appar som använder kartobjekt.

Fält som innehåller geografisk information i form av namn eller koder, som postområden, kan inte användas för mappning om de inte specificeras som Geodata-fält.

Fält som tilldelas Geodata-typen fortsätter att ha textsträngvärden, som Mexico och MX, men när de används i ett kartobjekt kommer mappningskoordinaterna från fälten som innehåller punkt- eller polygondata.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!