Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Synkronisera skriptbaserade tabeller i Datahanteraren

Som standard kan inte skriptbaserade tabeller som lagts till i Skriptredigeraren använda de verktyg som finns i Datahanteraren.

Du kan till exempel inte associera skriptbaserade tabeller med andra tabeller i Datahanteraren, eller omvandla fält i skriptbaserade tabeller med dataprofileringskort. Om du synkroniserar dina skriptbaserade tabeller i Datahanteraren kan du ersätta dina skriptbaserade tabeller i Datahanteraren med hanterade skriptbaserad tabeller. Dessa tabeller har åtkomst till alla de verktyg som de tabeller som lagts till i Datahanteraren, inklusive:

 • Redigera tabeller, som att lägga till beräknade fält.
 • Omvandla fält, till exempel ändra filtyper eller omvandla fält med dataprofileringskort.
 • Omvandla tabeller, till exempel ta bort pivotering eller sammanfoga tabeller.

Synkronisering och hanterade skriptbaserade tabeller har följande begränsningar:

 • Skriptbaserade tabeller måste placeras före det Automatiskt genererade avsnittet i dataladdningsskriptet för att synkroniseras som hanterade skriptbaserade tabeller. Tabeller efter det Automatiskt genererade avsnittet i dataladdningsskriptet kommer inte att synkroniseras.
 • Du kan inte använda Välj data från källa för att ändra fälturvalet i en hanterad skriptbaserad tabell.
Anteckning om varning

Du ska inte synkronisera dina skriptbaserade tabeller om ditt datainläsningsskript innehåller en Exit-sats eller dynamiska fält.

För att konvertera dina skriptbaserade tabeller till hanterade skriptbaserade tabeller synkroniserar du dina skriptbaserade tabeller i Datahanteraren. Synkronisering innebär följande:

 • Alla synkroniserade skriptbaserade tabeller ersätts med hanterade skriptbaserade tabeller.
 • Hanterade skriptbaserade tabeller vars skriptbaserade tabeller har tagits bort i dataladdningsskriptet raderas.
 • Hanterade skriptbaserade tabeller vars källtabeller har ändrats i dataladdningsskriptet uppdateras.

  Anteckning om varning

  Om du har synkroniserade tabeller bör du inte göra ändringar i Skriptredigeraren om Datahanteraren är öppen i en annan flik.

  Anteckning om varning

  Undvik ändringar i dataladdningsskriptet för tabeller som redan synkroniserats i Datahanteraren. Om du tar bort eller ändrar fält i Skriptredigeraren måste du radera eller göra om härledda fält eller associationer i den synkroniserade tabellen. Härledda fält som använder ett borttaget eller ändrat fält, till exempel ett beräknat fält, eller fält som skapats med kortet Dela, visar null-värden.

Efter synkroniseringen kan du använda de hanterade skriptbaserade tabellerna i Datahanteraren som vilken annan tabell. Datahanteraren uppmanar dig att synkronisera igen om den upptäcker skillnader mellan en hanterad skriptbaserad tabell och den källskriptbaserade tabellen.

Radera hanterade skriptbaserade tabeller i Datahanteraren för att ändra tillbaka dem till skriptbaserade tabeller. Du måste upprepa borttagningen om du synkroniserar igen.

Synkronisera skriptbaserade tabeller

 1. Klicka på Mer i Datahanteraren.

  Du kan även välja en skriptbaserad tabell.

 2. Klicka på Synkronisera skriptbaserade tabeller.

Hanterade skriptbaserade tabeller ersätter alla skriptbaserade tabeller i Datahanteraren.

Ta bort hanterade skriptbaserade tabeller

 1. Välj Tabell-vyn i Datahanteraren.
 2. Klicka på Radera i den hanterade skriptbaserade tabell du vill ta bort.
 3. Klicka på Ladda data.

Den hanterade skriptbaserade tabellen ändras tillbaka till en skriptbaserad tabell.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!