Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Ersätta fältvärden i en tabell

Med kortet Ersätt kan du ersätta olika fältvärden i dina tabeller med andra värden.

I en datauppsättning kan olika termer användas för samma objekt eller koncept. Det fullständiga landsnamnet och dess förkortning kan till exempel användas i samma datauppsättning. Med kortet Ersätt kan du säkerställa att dessa instanser behandlas som ett distinkt värde snarare än olika distinkta värden. I ett fält som innehåller landdata kan du exempelvis ersätta U.S, US och U.S.A med USA. Du kan även använda kortet Ersätt för att ändra individuella värden, som när ett namn i en datauppsättning behöver ändras.

Du kan ange värden i fält som innehåller upp till 5 000 distinkta värden.

Dessutom ignorerar beräknade fält ersättningsvärden och använder de ursprungliga värdena istället.

Kortet Ersätt består av två delavsnitt: Distinkta värden och Ersättningsvärde. Distinkta värden listar samtliga distinkta värden och eventuella ersättningsvärden. Ersättningsvärde innehåller ett fält där ersättningstermen anges och en lista över de urvalda värden som ska ersättas. Du ersätter fältvärden genom att välja distinkta värden, ange ersättningsvärdet, och tillämpa ersättningen. Du kan även välja ett ersättningsvärde i Distinkta värden och redigera det för att ändra de värden som ersätts eller det värde som används för ersättningen. Du kan lägga till och redigera flera ersättningsvärden innan du tillämpar ersättningarna.

Ersätta värden

 1. I Datahanteraren väljer du en tabell och klickar på Redigera.
 2. Välj ett dimensionsfält.
 3. Klicka på fliken Ersätt på dataprofileringskortet.
 4. Välj de distinkta värden du vill ersätta under Distinkta värden.
 5. Ange det nya värdet för dessa distinkta värden under Ersättningsvärde.
 6. Klicka på Ersätt.

Redigera ett ersättningsvärde

Du kan lägga till fler distinkta värden i ett ersättningsvärde, ta bort distinkta värden i ett ersättningsvärde, eller ändra ersättningsvärdet.

Lägga till distinkta värden i ett ersättningsvärde

 1. Välj ett ersättningsvärde under Distinkta värden i kortet Ersätt.
 2. Välj de distinkta värden du vill lägga till under Distinkta värden.
 3. Klicka på Ersätt.

Ta bort distinkta värden i ett ersättningsvärde

 1. Välj ett ersättningsvärde under Distinkta värden i kortet Ersätt.
 2. Klicka på Avbryt efter varje distinkt värde du vill ta bort.
 3. Klicka på Ersätt.

Ändra ett ersättningsvärde

 1. Välj ett ersättningsvärde under Distinkta värden i kortet Ersätt.
 2. Ange ett nytt värde under Ersättning.
 3. Klicka på Ersätt.

Ta bort ett ersättningsvärde

Ersättningsvärden kan raderas genom att ta bort samtliga associerade distinkta värden.

 1. Välj ett ersättningsvärde under Distinkta värden i kortet Ersätt.
 2. Klicka på Ta bort alla.
 3. Klicka på Ersätt.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!