Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Gruppera måttdata i intervall

Mått kan ge ytterligare information för analys när de grupperas i intervall och används som dimensioner i visualiseringar.

Om ett fält till exempel innehåller kunders ålder kan du gruppera värdena i åldersintervall. Med dataprofileringskortet Bucket kan du gruppera fältdata i intervall och skapa ett nytt fält med de angivna grupperna. Du når kortet Bucket genom att redigera en tabell i Datahanteraren och välja ett tabellfält som är inställt som mått i kortet Sammanfattning.

Krav

Du kan gruppera mått i intervall med fält som uppfyller följande krav:

 • Fält måste klassificeras som ett mått i kortet Sammanfattning
 • Fält måste innehålla minst 10 distinkta värden.

  Bucket-kortet rekommenderas inte med fält som innehåller ett lågt värdeintervall, men du kan välja att använda Bucket-kortet med fält som inte rekommenderas.

 • Värden i fältet kan inte innehålla mer än 20 % blandade typer.

  Bucket-kortet rekommenderas inte med fält som innehåller olika typer av värden, men du kan välja att använda Bucket-kortet med fält som inte rekommenderas.

Anteckning om information

Bucket-fält som skapas via kortet Bucket kategoriseras som dimensioner i kortet Sammanfattning. Bucket-fält kan dock inte ha en anpassad ordning som anges med kortet Ordning. Bucket-fält kan inte användas i beräknade fält.

Översikt

Kortet Bucket innehåller ett förslag på antal grupperingar, en förhandsgranskning av grupperingar samt ett skjutreglage med dina grupperingar som gör det möjligt att modifiera namn och värdeintervall för varje bucket. Du kan modifiera det antal grupperingar som föreslås genom att skriva in en ny siffra i fältet Bucket. Qlik Sense har stöd för max. 20 buckets och min. 2 buckets. Du lägger till nya buckets till höger om bucketintervallet, medan buckets tas bort från höger till vänster. Om du inte har modifierat några enskilda buckets justeras intervallet för varje bucket så att det passar in jämnt i fältets värdeintervall. Om du ändrar antalet buckets efter att ha modifierat en enskild bucket, hamnar nya buckets till höger om bucketintervallet och tilldelas ett värdeintervall som motsvarar storleken på den bucket som finns näst längst till höger.

I stapeldiagrammet Förhandsgranska databuckets får du en översikt över de data som finns i dina buckets, med antalet distinkta värden i varje bucket. Diagrammet uppdateras i takt med att du redigerar dina buckets. Om en bucket inte har några värden finns det inga staplar i diagrammet.

Du redigerar buckets med hjälp av skjutreglaget Bucket. Genom att klicka på ett bucketsegment kan du ställa in intervallet för aktuell bucket, ändra namn på bucket eller ta bort den helt. Om du håller muspekaren över en bucket visas dess namn och värdeintervall. Som standard namnges buckets med värdeintervallet för bucket uttryckt som en intervallnotation. Bucketintervall inkluderar värden mellan startvärdet och upp till men exklusive slutvärdet.

När du ändrar värdeintervallet för en enskild bucket ändrar Qlik Sense alla bucketvärden för att säkerställa att det inte finns några luckor eller överlappningar, medan befintliga kvantitativa intervall för övriga buckets respekteras i största möjliga utsträckning. Den bucket som finns längst till vänster saknar alltid nedre gräns och den som finns längst till höger saknar alltid övre gräns. På så sätt kan de fånga in alla värden som kan falla utanför de angivna intervallen för alla dina buckets. Modifiering av det nedre intervallet för en bucket förändrar intervallerna för buckets till höger, modifiering av det övre intervallet för en bucket modifierar buckets till vänster.

När du skapar buckets från ett fält genereras ett nytt fält med alla de buckets som tilldelats raderna med motsvarande mätvärden från källfältet. Som standard får det namnet <fält> (i buckets). Detta fält kan döpas om, associeras, sorteras och raderas precis som andra tabellfält. Du kan redigera buckets i det bucketfält som genererats genom att markera fältet i tabellen och modifiera bucketalternativen. Du kan skapa flera bucketfält från samma källmåttfält.

Gruppera mått

Du grupperar måttvärden i intervall på följande sätt:

 1. Öppna kortet Bucket.
 2. Ändra antalet buckets vid behov.
 3. Modifiera eventuellt enskilda buckets.
 4. Du kan även återställa den manuella justeringen av buckets till standardinställningen.
 5. Skapa bucketfältet.

Öppna kortet Bucket

Gör följande:

 1. I Datahanteraren väljer du en tabell och klickar på Redigera.
 2. Om du skapar nya grupper med värdeintervall väljer du ett fält.
 3. Om du redigerar ett befintligt bucketfält väljer du ett bucketfält

Ändra antalet buckets

När du ändrar antalet buckets läggs buckets till eller tas bort från slutet av intervallet.

Gör följande:

 • I kortet Bucket anger du en ny siffra före Buckets.

Modifiera en bucket

Du kan byta namn på en bucket, justera värdeintervallet för en bucket eller ta bort den.

Anteckning om tips

Om du modifierar buckets är det lämpligt att modifiera dem från det vänstra till det högra bucketsegmentet.

Byta namn på en bucket

Gör följande:

 1. Klicka på bucketsegmentet i kortet Bucket.
 2. Skriv in ett nytt namn i namnfältet.
 3. Du verkställer ändringarna genom att klicka någonstans utanför bucketsegmentet.

Justera värdeintervall för en bucket

Anteckning om information

Om du försöker använda decimalvärden måste du ange dem manuellt i fälten Från och Upp till.

Gör följande:

 1. Klicka på bucketsegmentet i kortet Buckets.
 2. Gör ett av följande:
  • Efter Från och Upp till anger du nya värden för att ställa in bucketintervall.

   En bucket inkluderar värdena mellan värdet i Från och upp till, men exklusive, värdet i Upp till.

  • Justera segmentets skjutreglage för att ställa in bucketvärdet.
 3. Du verkställer ändringarna genom att klicka någonstans utanför bucketsegmentet.

Ta bort en bucket

Gör följande:

 1. Klicka på bucketsegmentet i kortet Bucket.
 2. Klicka på Radera.

Återställa buckets för ett fält

Återställning av buckets gör det möjligt för dig att återställa inställningarna för bucketkortet till standardinställningarna. Om detta är ett måttfält är standardinställningen rekommenderad bucketing för Qlik Sense. Om detta är ett bucketfält är standardinställningen fältets inställning efter den senaste gången du klickade på Skapa buckets.

Gör följande:

 • Klicka på Återställ till standardvärden i kortet Bucket.

Skapa ett bucketfält

Gör följande:

 1. Klicka på Skapa bucket i kortet Bucket.
 2. Klicka på OK.

Det nya fältet med datagrupperingen läggs till i tabellen.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!