Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Konkatenera tabeller i Datahanteraren

Vid konkatenering kombineras två tabeller i en enda tabell med kombinerade fält. Det konsoliderar innehåll och reducerar antalet separata tabeller och fält som delar innehåll. Tabeller i Datahanteraren kan konkateneras automatiskt eller framtvingat.

Om du behöver styra mer i detalj vilka data som inkluderas i kombinerade tabeller kan du gå till Koppla ihop tabeller i Datahanteraren och läsa mer om Join-operationer.

Konkatenerad tabell i vyerna Tabeller och Associationer.

Konkatenerad tabell.

Automatisk konkatenering av tabeller

Tabeller konkateneras automatiskt i Datahanteraren när Qlik Sense detekterar att en eller flera tillagda tabeller både har samma antal fält och identiska fältnamn som en annan tabell. När detta inträffar konkatenerar Qlik Sense automatiskt tabellerna till en enda tabell. Automatiskt konkatenerade tabeller kan delas om de konkatenerades av misstag eller om du inte vill att de ska vara konkatenerade. Automatiskt konkatenerade tabeller kan konkateneras framtvingat till andra tabeller.

Automatiskt konkatenerade tabeller har följande restriktioner:

 • Det går inte att ändra fältkategorier.
 • Det går inte att ta bort pivotering i en automatiskt konkatenerad tabell.
 • Det går inte att lägga till eller ta bort data med Välj data från källa.

Tvinga fram konkatenering mellan tabeller

Det går att tvinga fram konkatenering mellan tabeller i Datahanteraren via rutan Konkatenera eller koppla, även om de inte innehåller exakt samma fält eller data. Med hjälp av framtvingad konkatenering har du möjlighet att styra mappning och utesluta fält från den slutgiltiga konkatenerade tabellen. Framtvingad konkatenering har stöd för ytterligare omvandling. Med hjälp av framtvingad konkatenering kan du göra följande:

 • Konkatenera en konkatenerad tabell med en annan tabell.
 • Konkatenera en tabell med borttagen pivotering med en annan tabell. Pivotering kan tas bort i framtvingat konkatenerade tabeller.
 • Konkatenera tabeller med beräknade fält. Beräknade fält kan konkateneras till andra fält i en framtvingad konkatenering. Beräknade fält kan läggas till i framtvingat konkatenerade tabeller.

Framtvingat konkatenerade tabeller har följande restriktioner:

 • Framtvingad konkatenering kräver att minst ett fält från varje tabell inkluderas i den konkatenerade tabellen, även om de inte behöver mappas tillsammans.

 • Datumfält kan inte formateras efter konkatenering. Datumfält måste använda samma format före konkatenering. Konkatenerade datumfält använder det förinställda tidformatet som ställts in med DateFormat i Skriptredigeraren.
 • Det går inte att ändra fältkategorier efter konkatenering.
 • Beräknade fält som refererar till ett fält som är mappat till ett annat fält i en konkatenerad tabell innehåller endast data för det ursprungliga fältet snarare än kombinerade data i det konkatenerade fältet. Beräknade fält som skapats efter att två tabeller har konkatenerats som refererar till ett fält i den konkatenerade tabellen använder alla data i det fältet.

 • Det går inte att lägga till eller ta bort data från en konkatenerad tabell med Välj data från källa. Du kan dock ta bort fält genom att klicka på Lägg till data, välja källtabellen och sedan exkludera fälten. Null-värden läggs till för det borttagna fältets data.

Du når rutan Konkatenera eller koppla genom att klicka på Mer i Datahanteraren, klicka på Konkatenera eller koppla och sedan välja två tabeller. När tabeller väljs i Konkatenera eller koppla analyserar Qlik Sense fälten och mappar automatiskt ihop alla fält som matchar. Om det inte finns några tydliga matchningar förblir fälten omappade. När konkatenering används kombineras mappade fält i den konkatenerade tabellen, medan ej mappade fält inkluderas som enskilda fält med null-värden för de rader där det inte finns något motsvarande värde.

Den första tabellen som väljs i Konkatenera eller koppla anges som primär tabell, den tabell som den andra konkateneras till. Den konkatenerade tabellen använder tabell- och fältnamnen från den primära tabellen, såvida dessa inte döps om manuellt. Du kan ändra vilken tabell som är den primära med knappen Byt plats. Konkatenera eller koppla ordnar fält i två rader, med de primära tabellfälten i den övre raden och de sekundära tabellfälten i den nedre raden. Du kan växla primära och sekundära tabeller med knappen Byt plats.

Du kan använda Redigera mappningar för att ändra standardmappningen och välja vilka fält som ska mappas, förbli ej mappade eller exkluderas från den konkatenerade tabellen. Redigera mappningar innehåller ett dra och släpp-gränssnitt för redigering av mappning samt rutan Fält där en lista över alla tabellfält visas. Du mappar fält genom att dra dem under ett primärt tabellfält. Fält kan läggas till som ett nytt ej mappat fält med hjälp av Drop bredvid fältet i rutan Fält eller dras in i den övre raden med fält. Ej mappade fält markeras med varning i rutan Fält. Fält som har tagits bort från den konkatenerade tabellen inkluderas inte i tabellen och är inte tillgängliga för användning i Qlik Sense efter att tabellen har konkatenerats.

När mappning har använts och tabellerna har konkatenerats går de inte att redigera, men du kan ta bort dem från tabellerna genom att dela den konkatenerade tabellen och därmed återställa tabellerna till ursprungligt tillstånd.

För att tvinga fram konkatenering av tabeller i Datahanteraren gör du på följande sätt:

 1. Välj tabeller att konkatenera.
 2. Byt namn på den konkatenerade tabellen och fälten om så önskas.
 3. Redigera konkateneringsmappning om så önskas.
 4. Välj konkateneringsoperator.
 5. Konkatenera tabellerna.

Välja tabeller att konkatenera

 1. Klicka på Mer i den nedre raden i Datahanteraren.
 2. Klicka på Konkatenera eller koppla.

  Rutan Konkatenera eller koppla öppnas.

 3. Välj två tabeller.

  Fälten i båda tabellerna mappas eller lämnas utan mappning i rutan Konkatenera eller koppla.

 4. Om du vill förhandsgranska ett urval av unika värden i varje fält klickar du på Visa.
 5. Du växlar mellan primära och sekundära tabeller genom att klicka på Byt plats.

Byta namn på tabell och fältnamn

 1. Skriv in ett nytt tabellnamn i tabellnamnsfältet i rutan Konkatenera eller koppla.
 2. Skriv in ett nytt namn i ett fältnamnsfält.

Redigera konkateneringsmappning

 1. I rutan Konkatenera eller koppla klickar du på Redigera mappningar.
 2. Du mappar två fält genom att klicka på ett tabellfält och dra det under ett primärt tabellfält.
 3. Om du vill lägga till ett nytt fält som inte mappas klickar du på ett tabellfält och drar det till den övre raden med fält.
 4. Om du vill ta bort ett fält från den konkatenerade tabellen klickar du på Avbryt i fältet.
 5. Om du vill återställa ett borttaget fält till tabellen klickar du i fönstret Fält, klickar på Drop bredvid fältet.
 6. Klicka på Redigera mappningar för att stänga Redigera mappningar.

Välja operator för konkateneringen

 1. I rutan Konkatenera eller koppla klickar du på Välj åtgärd.
 2. Välj Konkatenera i listan.

Konkatenera tabeller

 • I rutan Konkatenera eller koppla klickar du på Använd.

Tabellerna är nu konkatenerade.

Dela konkatenerade tabeller

När konkatenering inte längre behövs, till exempel när Qlik Sense har gjort en oönskad automatisk konkatenering, kan du dela de konkatenerade tabellerna i källtabellerna.

Anteckning om information

När du delar en konkatenerad tabell tas alla associationer som den konkatenerade tabellen hade bort tillsammans med alla associationer den primära och sekundära tabellen hade med varandra. Om du vill bevara associationerna vid delning av konkatenerade tabeller, klickar du på Ångra för att ångra konkateneringen istället för att dela tabellen. Det går inte att använda Ångra för att ångra konkateneringen efter att du har laddat data i Datahanteraren.

Dela automatiskt konkatenerad tabell

Gör följande:

 1. Välj den konkatenerade tabellen.
 2. Klicka på Dela.
 3. Välj de tabeller som ska delas från den konkatenerade tabellen.
 4. Klicka på Dela.

Tabellen är nu uppdelad i källtabellerna och alla fält i källtabellerna är kvalificerade. Kvalificerade fält har ändrat namn till tabellnamnet följt av fältnamnet, separerade av en punkt (".") som skiljetecken.

Exempel:  

Table1 och Table2 innehåller båda fälten Field1 och Field2. När du lägger till dem i Datahanteraren sammanfogas de till en tabell som heter Table1-Table2 med samma fält, Field1 och Field2.

Om du delar Table1-Table2 blir resultatet två tabeller:

 • Table1 med fälten Table1.Field1 och Table1.Field2
 • Table2 med fälten Table2.Field1 och Table2.Field2

Dela en framtvingat konkatenerad tabell

Gör följande:

 1. Välj den konkatenerade tabellen.
 2. Klicka på Dela.

Tabellen delas nu upp i sina källtabeller. Alla fälten i källtabellerna och deras fält har samma namn som före konkateneringen. När du delar en konkatenerad tabell delas endast en konkateneringsnivå, så att de konkatenerade tabeller som var en del av den delade konkatenerade tabellen har sin egen konkatenering bevarad.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!