Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Associera data i tabellredigeraren

Du kan skapa anpassade associationer till fält i andra tabeller med Associera i fältmenyn i tabellredigeraren Datahanteraren.

I många fall är det lättare att hantera dina associationer i vyn Associationer.

Nedan beskrivs de vanligaste situationerna som kräver att du skapar en anpassad association istället för att följa rekommendationerna:

 • Du vet vilka fält som du vill associera tabellerna med, men poängen för tabellparet är för låg för att paret ska visas i listan över rekommendationer.

  Skapa en association baserat på ett fält i varje tabell.

 • Tabellen innehåller fler än ett gemensamt fält, och de måste kunna användas för att skapa associationen.

  Skapa en sammanslagen nyckel.

Skapa en association med ett fält

Om de två tabellerna innehåller relaterade data, men associationen inte visas som rekommenderad, kan du definiera en anpassad association i tabellredigeraren. Då skapas ett nyckelfält för associering av tabellerna.

Gör följande:

 1. Klicka på Redigera i en av tabellerna som du vill associera i datahanteraren.

  Tabellredigeraren öppnas.

 2. Välj Associera från fältmenyn för fältet som du vill använda i nyckelfältet.

  Redigeraren Associera tabeller öppnas med en förhandsgranskningsvy av fältet som du valde i den vänstra tabellen. Nu måste du ange vilket fält som det ska associeras med i den högra tabellen.

 3. Klicka på Välj tabell och välj tabellen som du vill associera med.
 4. Klicka på Skapa ny och välj fältet som du vill associera med.

  I tabellen till höger visas en förhandsgranskningsvy med data i det fält som du har valt. Nu kan du jämföra den vänstra tabellen med den högra, och kontrollera att de innehåller matchande data. Det kan vara enklare att jämföra tabellerna om du söker i dem med Sök.

 5. Ange ett namn för nyckelfältet som ska skapas i Namn.

  Det går inte att använda samma namn som ett befintligt fält i någon av tabellerna.

 6. Klicka på Associera.

Tabellerna är nu associerade med de två valda fälten med hjälp av ett nyckelfält. Det anges med Associera. Klicka på Associera om du vill visa alternativ för att redigera eller bryta associationen.

Skapa en sammanslagen nyckel

Om två tabeller innehåller fler än ett gemensamt fält som kan skapa en association, skapar Qlik Sense en syntetisk nyckel som hanterar associationen. Det rekommenderade sättet att åtgärda detta är att skapa en sammanslagen nyckel. Detta uppnås genom att du skapar en anpassad association som innehåller alla fält som ska associeras.

Gör följande:

 1. Klicka på Redigera i en av tabellerna som du vill associera i datahanteraren.

  Tabellredigeraren öppnas.

 2. Välj Associera från fältmenyn för ett av fälten som du vill ta med i det sammanslagna nyckelfältet.

  Redigeraren Associera tabeller öppnas med en förhandsgranskningsvy av fältet som du valde i den vänstra tabellen.

 3. Klicka på Skapa ny och lägg till de andra fälten som du vill ta med i nyckelfältet för den sammanslagna nyckeln.

  Förhandsgranskningen uppdateras med data om den sammanslagna nyckeln.

  Nu måste du ange vilka fält som den ska associeras med i den högra tabellen.

 4. Klicka på Välj tabell och välj fälten som du vill ta med i nyckelfältet för den sammanslagna nyckeln.
 5. Klicka på Skapa ny och välj fältet som du vill associera med. Du måste välja dem i samma ordning som de har i den vänstra tabellen.

  Du kan också lägga till avgränsartecken så att det blir lättare att läsa data i nyckeln.

  I tabellen till höger visas en förhandsgranskningsvy med data i det fält som du har valt.

  Nu kan du jämföra den vänstra tabellen med den högra, och kontrollera att de innehåller matchande data. Det kan vara enklare att jämföra tabellerna om du söker i dem med Sök.

 6. Ange ett namn för nyckelfältet som ska skapas i Namn.
 7. Klicka på Associera.

Tabellerna är nu associerade med de valda fälten med hjälp av ett nyckelfält för en sammanslagen nyckel.

Begränsningar

Det finns några begränsningar i användningen av sammanslagna nycklar.

 • Det går inte att skapa en sammanslagen nyckel på en sammanfogad tabell.
 • Om du använder ett beräknat fält i en sammanslagen nyckel, expanderas uttrycket i det beräknade fältet i uttrycket för den sammanslagna nyckeln. Det finns ingen referens till det beräknade fältet, det vill säga den sammanslagna nyckeln uppdateras inte om du redigerar det beräknade fältet.

Redigera en association

Du kan redigera en association genom att byta namn på den eller ändra de associerade fälten.

Gör följande:

 1. Klicka på Associera för att visa associationsmenyn.
 2. Klicka på Redigera för att redigera associationen.

Redigeraren Associera tabeller öppnas där du kan byta namn på associationen eller ändra de associerade fälten.

Bryta en association

Om du har skapat en association mellan två tabeller som inte längre behövs kan du bryta den.

Gör följande:

 1. Klicka på Associera för att visa associationsmenyn.
 2. Klicka på Bryt associationen för att bryta associationen.

Nu är tabellerna inte längre associerade.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!