Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Koppla ihop tabeller i Datahanteraren

Koppla (join) är en operation som kan användas för att kombinera data i två tabeller manuellt, vilket ger olika resultat beroende på vilken konfiguration du väljer.

Med den här metoden kan du mer i detalj styra hur tabellerna kombineras, jämfört med konkatenering. I Konkatenera tabeller i Datahanteraren kan du läsa mer om konkatenering.

Join-operationen tar två tabeller och kombinerar dem i en tabell. Den nya tabellen blir en kombination av fälten i båda källtabellerna, som bestäms av hur ett gemensamt värde i ett eller flera gemensamma fält överlappar. Flera operatorer kan användas vid Join-operationer: Outer, Inner, Left och Right.

Anteckning om varningEn kopplad tabell kräver lika mycket minne som de ingående tabellerna. Överdriven användning av kopplade tabeller kan orsaka att Qlik Sense blir långsammare. Qlik Sense har inte åtkomst till information som utesluts vid en join-operation förrän tabellen delas upp.

Join-operatorer

Det finns fyra join-operatorer: Outer join, Inner join, Left join och Right join. Vald operator avgör vilka överlappande fält eller värden som ska inkluderas eller uteslutas.

Anteckning om informationNär join-operatorerna hänvisar till Left och Right tabell, avses den första och andra tabellen i den ordning de valdes.

Outer join

Operatorn Outer join omfattar alla möjliga kombinationer av värden från båda tabellerna, om värden för de överlappande fälten finns med i den ena eller båda tabellerna. En mer ingående förklaring och exempel finns i referensavsnittet om skript: Outer.

Exempel:  

First table

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Second table

A

C

1

xx

4

yy

Länkad tabell

En

B

C

1

aa

xx

2

cc

-

3

ee

-

4

-

yy

Inner join

Operatorn Inner join omfattar kombinationer av värden från de två tabellerna, endast om värden för de överlappande fälten finns representerade i båda tabellerna. En mer ingående förklaring och exempel finns i referensavsnittet om skript: Inner.

Exempel:  

First table

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Second table

A

C

1

xx

4

yy

Joined table

A

B

C

1

aa

xx

Left join

Operatorn Left join omfattar kombinationer av värden från de två tabellerna om värden för de överlappande fälten finns representerade i den första tabellen. En mer ingående förklaring och exempel finns i referensavsnittet om skript: Left.

Exempel:  

First table

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Second table

A

C

1

xx

4

yy

Joined table

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

-

3

ee

-

Right join

Operatorn Right join omfattar kombinationer av värden från de två tabellerna om värden för de överlappande fälten finns representerade i den andra tabellen. En mer ingående förklaring och exempel finns i referensavsnittet om skript: Right.

Exempel:  

First table

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Second table

A

C

1

xx

4

yy

Joined table

A

B

C

1

aa

xx

4

-

yy

Slå samman tabeller

Du når rutan Konkatenera eller koppla genom att klicka på Mer i Datahanteraren, klicka på Konkatenera eller koppla och sedan välja två tabeller. När tabeller väljs i Konkatenera eller koppla tabeller analyserar Qlik Sense fälten och mappar automatiskt ihop alla fält som matchar. Om det inte finns några tydliga matchningar förblir fälten omappade. När kopplingen tillämpas kombineras de mappade fälten i den kopplade tabellen. Ej mappade fält inkluderas som enskilda fält med null-värden för rader där det inte finns något motsvarande värde, eller utesluts helt om det inte finns några överlappande instanser av värdet.

Den första tabellen som väljs i Konkatenera eller koppla tabeller anges som primär tabell, den tabell som den andra kopplas till. Den kopplade tabellen använder tabell- och fältnamnen från den primära tabellen, såvida dessa inte döps om manuellt. Du kan ändra vilken tabell som är den primära med knappen Byt plats. Konkatenera eller koppla tabeller arrangerar fält i två rader, med de primära tabellfälten i den övre raden och de sekundära tabellfälten i den nedre raden. Du kan växla primära och sekundära tabeller med knappen Byt plats.

Du kan använda Redigera mappningar för att ändra standardmappningen och välja vilka fält som ska mappas, förbli ej mappade eller uteslutas från den kopplade tabellen. Redigera mappningar innehåller ett dra och släpp-gränssnitt för redigering av mappning samt rutan Fält där en lista över alla tabellfält visas. Du mappar fält genom att dra dem under ett primärt tabellfält. Fält kan läggas till som ett nytt ej mappat fält med hjälp av Drop bredvid fältet i rutan Fält eller dras in i den övre raden med fält. Ej mappade fält markeras med varning i rutan Fält. Fält som tas bort från den kopplade tabellen inkluderas inte i tabellen och är inte tillgängliga för användning i Qlik Sense efter att tabellen har kopplats.

När mappning har använts och tabellerna har kopplats går det inte att redigera de mappade fälten, men du kan ta bort dem från tabellerna genom att dela upp den kopplade tabellen och därmed återställa tabellerna till ursprungligt tillstånd.

För att koppla tabeller i Datahanteraren gör du på följande sätt:

 1. Välj tabellerna som ska kopplas.
 2. Byt namn på den kopplade tabellen och fälten om så önskas.
 3. Redigera mappningen om så önskas.
 4. Välj join-operator.
 5. Koppla ihop tabellerna.

Välja tabeller som ska kopplas ihop

 1. Klicka på Mer i den nedre raden i Datahanteraren.
 2. Klicka på Konkatenera eller koppla.

  Rutan Konkatenera eller koppla öppnas.

 3. Välj två tabeller.

  Fälten i båda tabellerna mappas eller lämnas utan mappning i rutan Konkatenera eller koppla tabeller.

 4. Om du vill förhandsgranska ett urval av unika värden i varje fält klickar du på Visa.
 5. Du växlar mellan primära och sekundära tabeller genom att klicka på Byt plats.

Byta namn på tabell och fältnamn

 1. Skriv in ett nytt tabellnamn i tabellnamnsfältet i rutan Konkatenera eller koppla.
 2. Skriv in ett nytt namn i ett fältnamnsfält.

Redigera mappningar

 1. I rutan Konkatenera eller koppla klickar du på Redigera mappningar.
 2. Du mappar två fält genom att klicka på ett tabellfält och dra det under ett primärt tabellfält.
 3. Om du vill lägga till ett nytt fält som inte mappas klickar du på ett tabellfält och drar det till den övre raden med fält.
 4. Om du vill ta bort ett fält från den kopplade tabellen klickar du på Avbryt i fältet.
 5. Om du vill återställa ett borttaget fält till tabellen klickar du i fönstret Fält, klickar på Drop bredvid fältet.
 6. Klicka på Redigera mappningar för att stänga Redigera mappningar.

Välja join-operator

 1. I rutan Konkatenera eller koppla klickar du på Välj åtgärd.
 2. Välj en operator i listan: Outer join, Inner join, Left join eller Right join.

Slå samman tabeller

 • I rutan Konkatenera eller koppla klickar du på Använd.

Nu är tabellerna kopplade.

Dela upp kopplade tabeller

Om kopplingen inte behövs längre kan du dela upp de kopplade tabellerna så de återgår till källtabellerna.

Anteckning om information

När du delar upp en kopplad tabell tas alla associationer som den kopplade tabellen hade bort, tillsammans med alla associationer den primära och sekundära tabellen hade med varandra. Om du vill bevara associationerna vid delning av kopplade tabeller, klickar du på Ångra för att ångra kopplingen istället för att dela tabellen. Det går inte att använda Ångraför att ångra kopplingen efter att du har laddat data i Datahanteraren.

Dela upp en kopplad tabell

Gör följande:

 1. Välj den kopplade tabellen.
 2. Klicka på Dela.

Tabellen delas nu upp i sina källtabeller. Alla fälten i källtabellerna och deras fält har samma namn som före kopplingen. När du delar upp en kopplad tabell delas endast en kopplingsnivå. Om kopplade tabeller ingick i den kopplade tabellen som delas upp bevaras deras egna kopplingar.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!