Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Koppla till datakällor

Med Qlik Sense kan du ansluta till dina data oavsett var de lagras med en mängd Qlik-kopplingar och andra typer av datakopplingar.

När du skapar en datakoppling sparas den, så att du snabbt kan välja och ladda data från de datakällor som du vanligtvis använder. Anslut till databaser, data från sociala medier, lokala filer, fjärranslutna filer och webbfiler.

Skapa en koppling

För att välja data från en datakälla kan du antingen skapa en ny datakoppling eller använda en sparad. Så här kan du skapa datakopplingar och komma åt dina sparade kopplingar:

 • Lägg till data med hjälp av Datahanteraren.

  Lägg snabbt till nya data till appen och få hjälp att skapa associationer.

  Mer information finns i Lägga till data till appen.

 • Datakopplingar i Skriptredigeraren.

  Välj data från en ny eller befintlig datakoppling, eller använd Skriptredigeraren för att ladda data från en datakoppling. Du kan också redigera befintliga datakopplingar.

  Mer information finns i Ansluta till datakällor i Skriptredigeraren.

Anteckning om informationDu kan endast se datakopplingar som du äger, eller som du har fått behörighet till, för att läsa eller uppdatera. Kontakta systemadministratören för Qlik Sense om du behöver åtkomst.

Typer av datakopplingar

Med Qlik Sense kan du komma åt dina data oavsett var de finns. Följande typer av datakopplingar är tillgängliga med Qlik Sense. Du kan hämta kopplingar från Produkthämtningar för användning med Qlik Sense. Mer information finns i Hämta installationsfiler.

Många av de kopplingar som har åtkomst till dessa datakällor är inbyggda i Qlik Sense medan andra kan läggas till. Alla slags datakopplingar har särskilda inställningar som du måste konfigurera.

Bifogade filer

Bifoga filer direkt till din app genom att dra och släppa.

Mer information finns i Bifoga datafiler och lägga till data i appen.

Databaskopplingar

Anteckning om information

Bara Qlik Sense Enterprise.

Anslut till en ODBC-datakälla med förkonfigurerade ODBC-databaskopplingar.

 • Amazon Athena
 • Amazon Redshift
 • Apache Drill
 • Apache Hive
 • Apache Phoenix
 • Apache Spark
 • Azure SQL
 • Azure Synapse
 • Cloudera Impala
 • Databricks
 • Google BigQuery
 • IBM DB2
 • Microsoft SQL Server
 • MongoDB
 • MySQL Enterprise
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Snowflake
 • Sybase ASE
 • Teradata

Mer information finns i ODBC Connector Package (endast på engelska).

Essbase

Anslut till en Essbase-datauppsättning

Mer information om Essbase finns i Essbase-koppling (endast på engelska).

Lokala filer eller nätverksfiler

Anteckning om information

Bara Qlik Sense Enterprise.

Anslut till en lokal fil eller en nätverksfil för att välja och ladda data.

Mer information om lokala filer och nätverksfiler finns i Ladda filer från lokala filkataloger och nätverkskataloger..

ODBC-kopplingar via DSN

Anteckning om information

Bara Qlik Sense Enterprise.

Anslut till ett databashanteringssystem (DBMS) med ODBC. Installera en ODBCdrivrutin för aktuell DBMS, och skapa en DSN-datakälla.

Mer information finns här ODBC.

Qlik Web-kopplingar

Anslut till sociala medier eller webbaserade datakällor. Kräver separat installation.

 • Amazon S3

 • AYLIEN News V2

 • AYLIEN Text Analysis

 • Azure Storage

 • Bitly V2

 • Box

 • Dropbox

 • Facebook Insights

 • GitHub

 • Google Ads

 • Google Ad Manager

 • Google AdWords

 • Google Analytics

 • Google Calendar

 • Google Drive and Spreadsheets

 • Google Search Console

 • Helper Connector

 • JIRA

 • Mailbox IMAP

 • Mailbox POP3

 • MeaningCloud

 • Microsoft Dynamics CRM V2

 • OData

 • Outlook 365

 • Office 365 SharePoint

 • RegEx Connector

 • Repustate

 • Sentiment140

 • SMTP Connector

 • Strava

 • SugarCRM

 • SurveyMonkey

 • Watson Natural Language Understanding

 • Twitter

 • YouTube Analytics

Mer information om Qlik Web Connectors finns i Qlik Web-kopplingar (endast på engelska).

REST

Anslut till en REST -datakälla. REST -kopplingen är inte skräddarsydd för någon specifik REST -datakälla utan kan användas för att ansluta till alla datakällor som tillhandahålls via REST API:t.

Mer information om Qlik REST Connector, finns i REST (endast på engelska).

Salesforce

Anteckning om information

Bara Qlik Sense Enterprise.

Anslut till ditt Salesforce.com-konto.

Mer information finns i Salesforce-koppling (endast på engelska).

SAP

Anteckning om information

Bara Qlik Sense Enterprise.

Ladda data från SAP NetWeaver.

Mer information finns i SAP NetWeaver-koppling (endast på engelska).

Webbfiler

Anteckning om information

Qlik Sense Enterprise only

Anslut till en webbaserad datakälla på en webbadress.

Mer information finns i Ladda filer från lokala filkataloger och nätverkskataloger..

Web Storage Provider Connectors

Anslut till dina filbaserade data från webbarkivleverantörer.

 • Dropbox
 • Google Drive

Mer information om webbarkiv finns i: Qlik Web Storage Provider Connectors (endast på engelska).

Tredjepartskopplingar

Med hjälp av tredjepartskopplingar kan du ansluta till datakällor som inte stöds direkt av Qlik Sense. Tredjepartskopplingar utvecklas med hjälp av QVX SDK eller tillhandahålls av tredjepartsutvecklare. I en standardinstallation av Qlik Sense har du inte åtkomst till några tredjepartskopplingar.

Var lagras dataanslutningen?

Kopplingarna lagras i databasen av Qlik Sense Repository Service. I en Qlik Sense-serverdistribution hanterar du datakopplingar med Qlik Hanteringskonsol. Med Qlik Hanteringskonsol kan du ta bort datakopplingar, ställa in åtkomsträttigheter och utföra andra systemadministrativa uppgifter.

I Qlik Sense Desktop sparas alla kopplingar i appen utan kryptering.

Anteckning om varningEftersom Qlik Sense Desktop-kopplingarna lagrar alla uppgifter om användarnamn, lösenord och den filsökväg som du anger när du skapar kopplingen, är dessa lagrade uppgifter tillgängliga i klartext om du delar appen med en annan användare. Tänk på det när du skapar en app som ska delas.
RELATERAD INFORMATION:

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!