Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Dölja fält från analys

Du kan dölja datafält som du inte vill ska vara tillgängliga när du bygger visualiseringar i arkvyn eller i Insight Advisor.

Du kan till exempel ha fält som bara används för att beräkna ett annat fält. Du kan dölja dessa fält i Datahanteraren så att de inte är tillgängliga i arkens resurspanel eller från Insight Advisor, men fortfarande är tillgängliga i Datahanteraren och Skriptredigeraren. Detta kan användas för att ta bort information som är överflödig eller inte nödvändig för din aktuella analys eller aktuella insikter. Du inkluderar endast relevant information och gör det enklare att läsa och analysera.

När du döljer ett fält kan alla befintliga relationer fältet har, som associationer eller användning i beräkningar, behållas. Om ett fält används för tillfället, exempelvis i ett originalobjekt eller i ett befintligt diagram, kommer det att fortsätta vara tillgängligt där, men inte tillgängligt för användning i nya originalobjekt eller visualiseringar tills det visas igen.

Anteckning om information

Du kan visa alla dina dolda fält i Datahanteraren genom att gå in i Skriptredigeraren och öppna det autogenererade delavsnittet. Alla dolda fält listas som TAG FIELD <fältnamn> WITH '$hidden';

Dölja ett fält från analys

  1. Klicka på Menu över fältrubriken.

  2. Klicka på Dölj i analys.

Fältet är nu dolt i arkvyn och i Insight Advisor. Dolda fält är markerade med View ovanför fältets rubrik.

Visa ett dolt fält

  1. Klicka på Menu eller View över fältrubriken.
  2. Klicka på Visa i analys.

Fältet är nu tillgängligt i arkvyn och i Insight Advisor. View ovanför fältrubriken tas bort.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!