Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Användarinställningar: Redigerare

Här kan du ange egna inställningar för text i QlikViews redigeringsdialoger. Dessa är bland annat dialogerna Redigera skript, Redigera uttryck och makroredigeraren i dialogen Redigera modul. Här kan du ange inställningar för teckensnitt, teckenstorlek, stil och färg för ett antal olika texttyper som kan markeras i textrutan.

Skript och uttryck

 • Vanlig text: All text som inte faller under någon av nedanstående kategorier.
 • Nyckelord: Nyckelorden som används i skriptet, t.ex. load, select, directory, semantic osv.
 • Kommentarer: Kommentarer som skrivs i skript eller diagram.
 • Fel: Fel som QlikView upptäcker i skript eller diagramuttryck.
 • Markerad text: När du placerar markören intill en parentes i skript, kommer såväl parentesen som de kommatecken den innehåller att markeras. Utelämnade parenteser eller kommatecken kan på så vis lätt spåras.
 • Fältnamn: Namn på fälten som ska läsas in och användas i tabeller.
 • Litteraler: Text som ska läsas in i form av en textsträng (vanligen omgiven av enkla citationstecken).
 • Funktioner: Funktionerna som används i skriptet, t.ex. div, left, if, num etc. och diagram.
 • Filnamn: Namn på filerna från vilka fälten ska hämtas.
 • Makro i skript: Variabler som används i skript.
 • Aggregeringsfunktioner: Aggregeringsfunktioner som används i skriptet, t.ex. sum, min, max etc.
 • Operatorer: Operatorerna som används i skriptet, t.ex. + like), osv, och i uttryck.
 • Tabelletiketter: Etiketter som tilldelats specifika tabeller.
 • Set-analys: De set-identifierare, set-modifierare och set-operatorer som används i uttryck.

Modul

 • Vanlig text: All text som inte faller under någon av nedanstående kategorier.
 • Nyckelord: De specifika nyckelorden i VBScript eller JScript.
 • Markerad text: När du placerar markören intill en parentes i skript, kommer såväl parentesen som de kommatecken den innehåller att markeras. Utelämnade parenteser eller kommatecken kan på så vis lätt spåras.

Uttryck i diagram

 • Vanlig text: All text som inte faller under någon av nedanstående kategorier.
 • Kommentarer: Kommentarer i diagramuttrycken.
 • Fel: Fel som QlikView upptäcker i uttrycken, t ex saknade parenteser.
 • Markerad text: När du placerar markören intill en parentes i uttryck, kommer såväl parentesen som de kommatecken den innehåller att markeras. Utelämnade parenteser eller kommatecken kan på så vis lätt spåras.
 • Fältnamn: Namn på fälten som används.
 • Funktioner: Vanliga QlikView-funktioner för diagramuttryck.
 • Filnamn: Namn på filerna från vilka fälten ska hämtas.
 • Aggregeringsfunktioner: Aggregeringsfunktioner som används i skriptet, t.ex. sum, min, max etc.
 • Operatorer: Operatorer som används i uttryck, t.ex +, like), etc.
 • Set-analys: De set-identifierare, set-modifierare och set-operatorer som används i uttryck.

Grundteckensnitt för alla typer
Teckensnittet och storleken som väljs i denna grupp kommer att tilllämpas på alla texttyper. Egenskaper som färg samt fet, kursiv eller understruken stil kan ställas in individuellt med hjälp av kryssrutorna.

Knappen Förgrundsfärg öppnar en färgpalett där du kan välja en fördefinierad färg eller ange en egen förgrundsfärg.

För att återställa värdena kan du klicka på knappen Standard.

Följande funktioner kan också användas i redigerare:

 • Visa popup-hjälp för funktioner: Markera alternativet om ett litet popup-fönster ska visas när du skriver in en funktion.
 • Kom ihåg markörplacering: Om detta alternativ är markerat kommer dialogerna Redigera skript och Redigera makron att komma ihåg var markören var placerad när dialogen lämnades. Om denna ruta inte är markerad, kommer markören att vara placerad i början av makromodulen respektive i slutet av skriptet.
 • Kopiera i rtf-format: Markera alternativet om text ska kopieras från redigeringsfönstren och lagras i Urklipp, inte bara som ren text utan även som RTF. Det gör det möjligt att klistra in texten fullt formaterad i dokument med stöd för RTF-import.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com