Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Exempel på användning av chi2-test-funktioner i laddningsskriptet

Funktioner av typen chi2-test används för att hitta värden associerade med statistisk analys med chi2. I det här avsnittet finns en beskrivning av hur man använder de chi-kvadratiska distributionstestfunktioner som finns tillgängliga i QlikView i laddningsskriptet. Se de individuella avsnitten om chi2-test-skriptfunktionerna för beskrivningar av syntax och argument.

I det här exemplet används en tabell som innehåller antalet studenter som har fått ett betyg (A–F) för två grupper med studenter (I och II).

chi2-test example
- A B C D E F
I 15 7 9 20 26 19
II 10 11 7 15 21 16

Ladda exempeldata

Gör följande:

 1. Skapa ett nytt dokument.
 2. Välj Redigera skript i verktygsfältet och lägg till följande i skriptet:

  // Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.

  Sample_1:

  LOAD * inline [

  Grp,Grade,Count

  I,A,15

  I,B,7

  I,C,9

  I,D,20

  I,E,26

  I,F,19

  II,A,10

  II,B,11

  II,C,7

  II,D,15

  II,E,21

  II,F,16

  ];

 3. Spara skriptet och klicka på Ladda data för att ladda data.

Du har nu laddat exempeldata.

Ladda chi2-test-funktionsvärdena

Nu laddar vi chi2-test-värdena utifrån exempeldata i en ny tabell, grupperade efter Grp.

Gör följande:

 1. Välj Redigera skript i verktygsfältet och lägg till följande i slutet av skriptet:

  // Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.

  Chi2_table:

  LOAD Grp,

  Chi2Test_chi2(Grp, Grade, Count) as chi2,

  Chi2Test_df(Grp, Grade, Count) as df,

  Chi2Test_p(Grp, Grade, Count) as p

  resident Sample_1 group by Grp;

 2. Spara skriptet och klicka på Ladda data för att ladda data.

Du har nu laddat chi2-test-värdena i en tabell med namnet Chi2_table.

Resultat

Du kan visa de resulterande chi2-test-värdena i tabellvyn. De bör se ut så här:

chi2-test results
Grp chi2 df p
I 16.00 5 0.007
II 9.40 5 0.094

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com