Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

T-testfunktioner

T-testfunktioner används för statistisk undersökning av två populationsmedelvärden. Ett t-test med två stickprov undersöker om två stickprov skiljer sig åt och används vanligtvis när två normalfördelningar har okända varianser och när en liten urvalsstorlek används vid ett experiment.

I följande avsnitt grupperas de statistiska t-testfunktionerna enligt exempeltestet som gäller för funktionen.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Skapa en typisk t-test-rapport

T-test med två oberoende stickprov

Följande funktioner gäller t-test med två oberoende stickprov.

T-test med två oberoende viktade stickprov

Följande funktioner gäller t-test med två oberoende stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

T-test med ett stickprov

Följande funktioner gäller t-test med ett stickprov.

T-test med ett viktat stickprov

Följande funktioner gäller t-test med ett stickprov där serien för indata anges i viktat tvåkolumnsformat.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com