Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Exempel på användning av z-test-funktioner

z-test-funktionerna används för att hitta värden associerade med statistiska analyser av z-test-typ för stora uppsättningar av stickprovsdata, vanligtvis större än 30, och där du vet att varians förekommer. I det här avsnittet beskrivs hur du kan bygga diagram med hjälp av exempeldata för att hitta värdena för z-test-funktionerna som finns i QlikView. Se de individuella avsnitten för z-test-diagramfunktionerna för beskrivningar av syntax och argument.

Ladda exempeldata

Stickprovsdata som används här är samma som används i exemplen för t-test-funktionen. Datauppsättningen skulle normalt sett anses för liten för att använda vid z-test-analyser, men den är tillräcklig för att illustrera användningen av de olika z-test-funktionerna i QlikView.

Gör följande:

 1. Skapa ett nytt dokument.
 2. Anteckning om tipsOm du skapade ett dokument för t-test-funktionerna, kan du använda det och skapa ett nytt ark för de här funktionerna.
 3. Välj Redigera skript i verktygsfältet och lägg till följande i skriptet:

  Table1:

  crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

  Observation|Comparison

  35|2

  40|27

  12|38

  15|31

  21|1

  14|19

  46|1

  10|34

  28|3

  48|1

  16|2

  30|3

  32|2

  48|1

  31|2

  22|1

  12|3

  39|29

  19|37

  25|2 ] (delimiter is '|');

  I detta laddningsskript är recno() inkluderat eftersom crosstable kräver tre argument. Det innebär att recno() helt enkelt ger ett extra argument, i det här fallet ett ID för varje rad. Utan det skulle Comparison-stickprovsvärdena inte läsas in.

 4. Spara skriptet och klicka på Ladda data för att ladda data.

Skapa diagram för z-test-diagramfunktioner

Gör följande:

 1. Lägg till en rak tabell på arket och välj Type som dimension.

 2. Lägg till följande uttryck:

 3. Uttryck att lägga till
  Etikett Uttryck
  ZTest Conf ZTest_conf(Value)
  ZTest Dif ZTest_dif(Value)
  ZTest Sig ZTest_sig(Value)
  ZTest Sterr ZTest_sterr(Value)
  ZTest Z ZTest_z(Value)
Anteckning om tipsDu kanske måste justera talformatet för måtten för att se meningsfulla värden. Tabellen blir enklare att läsa om du ställer in talformatet för de flesta av uttrycken på två decimaler. För ZTest Sig till exempel, ska du dock använda följande talformat: Tal, och sedan justera formatsträngen till # ##.

Resultat:

Den resulterande tabellen för z-test-funktionerna för exempeldata kommer att innehålla följande värden:

Utdatatabell för exempel med z-test
Type ZTest Conf ZTest Dif ZTest Sig ZTest Sterr ZTest Z
Comparison 6.40 11.95 0.000123 3.27 3.66
Value 5.48 27.15 0.001 2.80 9.71

Skapa diagram för z-testw-diagramfunktioner

z-testw-funktionerna används när indataserien visas i viktat tvåkolumnsformat. Uttrycken kräver ett värde för weight. I exemplen här används värdet 2 genomgående, men du kan använda ett uttryck som ska definiera ett värde för weight för varje observation.

Exempel och resultat:  

Med samma exempeldata och talformat som för z-test-funktionerna, kommer den resulterande tabellen för z-testw-funktionerna att innehålla följande värden:

Utdatatabell för exempel med z-testw
Type ZTestw Conf ZTestw Dif ZTestw Sig ZTestw Sterr ZTestw Z
Comparison 3.53 2.95 5.27e-005 1.80 3.88
Value 2.97 34.25 0 4.52 20.49

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com