Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Exempel på användning av chi2-test-funktioner i diagram

Funktioner av typen chi2-test används för att hitta värden associerade med statistisk analys med chi2. I det här avsnittet beskrivs hur du kan bygga diagram med hjälp av exempeldata för att hitta värdena för fördelningstestfunktionerna med chi2 som finns i QlikView. Se de individuella avsnitten för chi2-test-diagramfunktionerna för beskrivningar av syntax och argument.

Ladda data för exemplen

Det finns tre uppsättningar med stickprovsdata som beskriver de tre olika statistiska stickproven som laddas till skriptet.

Gör följande:

 1. Skapa ett nytt dokument.
 2. Välj Redigera skript i verktygsfältet och lägg till följande i skriptet:

  // Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.

  Sample_1:

  LOAD * inline [

  Grp,Grade,Count

  I,A,15

  I,B,7

  I,C,9

  I,D,20

  I,E,26

  I,F,19

  II,A,10

  II,B,11

  II,C,7

  II,D,15

  II,E,21

  II,F,16

  ];

  // Sample_2 data is pre-aggregated: If raw data is used, it must be aggregated using count()...

  Sample_2:

  LOAD * inline [

  Sex,Opinion,OpCount

  1,2,58

  1,1,11

  1,0,10

  2,2,35

  2,1,25

  2,0,23 ] (delimiter is ',');

  // Sample_3a data is transformed using the crosstable statement...

  Sample_3a:

  crosstable(Gender, Actual) LOAD

  Description,

  [Men (Actual)] as Men,

  [Women (Actual)] as Women;

  LOAD * inline [

  Men (Actual),Women (Actual),Description

  58,35,Agree

  11,25,Neutral

  10,23,Disagree ] (delimiter is ',');

  // Sample_3b data is transformed using the crosstable statement...

  Sample_3b:

  crosstable(Gender, Expected) LOAD

  Description,

  [Men (Expected)] as Men,

  [Women (Expected)] as Women;

  LOAD * inline [

  Men (Expected),Women (Expected),Description

  45.35,47.65,Agree

  17.56,18.44,Neutral

  16.09,16.91,Disagree ] (delimiter is ',');

  // Sample_3a and Sample_3b will result in a (fairly harmless) Synthetic Key...

 3. Spara skriptet och klicka på Ladda data för att ladda data.

Skapa diagrammen för chi2-test-diagramfunktioner

Exempel: Exempel 1

Gör följande:

 1. Lägg till en tabellbox i arket och lägg till Grp, Grade och Count som dimensioner.

  Den här tabellen visar dina stickprovsdata.

 2. Lägg till en rak tabell med följande beräknade dimension:

  ValueList('p','df','Chi2')

  Nu används funktionen för syntetiska dimensioner för att skapa etiketter för dimensionerna med namnen på de tre chi2-test-funktionerna.

 3. Lägg till följande uttryck:

  IF(ValueList('p','df','Chi2')='p',Chi2Test_p(Grp,Grade,Count),

  IF(ValueList('p','df','Chi2')='df',Chi2Test_df(Grp,Grade,Count),

  Chi2Test_Chi2(Grp,Grade,Count)))

  Detta gör att resultatvärdet för varje chi2-test-funktion sätts in i tabellen jämte dess associerade syntetiska dimension.

 4. Ställ in talformatet för uttrycket på Tal och Precision3.
Anteckning om tipsI uttrycket kan du använda följande uttryck istället:
Pick(Match(ValueList('p','df','Chi2'),'p','df','Chi2'),Chi2Test_p(Grp,Grade,Count),Chi2Test_df(Grp,Grade,Count),Chi2Test_Chi2(Grp,Grade,Count))

Resultat:

Resultattabellen för chi2-test-funktionerna för Exempel 1-data kommer att innehålla följande värden:

Resultat för exempel
p df Chi2
0.820 5 2.21

Exempel: Exempel 2

Gör följande:

 1. Lägg till ytterligare en tabellbox i arket medSex, Opinion och OpCount som dimensioner.
 2. Gör en kopia av den raka resultattabellen från Exempel 1 genom att använda kommandona Kopiera till Urklipp:/Objekt och Klistra in arkobjekt. Redigera uttrycket och ersätt argumenten i alla tre chi2-test-funktionerna med namnen på fälten som användes i data för Exempel 2, till exempel: Chi2Test_p(Sex,Opinion,OpCount)

Resultat:

Resultattabellen för chi2-test-funktionerna för Exempel 2-data kommer att innehålla följande värden:

Resultat för exempel
p df Chi2
0.000309 2 16.2

Exempel: Exempel 3

Gör följande:

 1. Skapa ytterligare en tabellbox och ytterligare en rak tabell på samma sätt som i exemplen för data i Exempel 1 och 2. Använd följande fält som dimensioner i tabellboxen: Gender, Description, Actual och Expected.
 2. I den raka resultattabellen använder du namnen på fälten som användes i data för Exempel 3, till exempel: Chi2Test_p(Gender,Description,Actual,Expected)

Resultat:

Resultattabellen för chi2-test-funktionerna för Exempel 3-data kommer att innehålla följande värden:

Resultat för exempel
p df Chi2
0.000308 2 16.2

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com