Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Skapa en typisk t-test-rapport

En typisk t-test-rapport kan innehålla tabeller med Group Statistics och Independent Samples Test-resultat. I följande avsnitt kommer vi att bygga upp de här tabellerna med hjälp av QlikViewt-test-funktioner som tillämpas på två fristående grupper av stickprov, Observation och Comparison. Motsvarande tabeller för dessa stickprov skulle se ut så här:

Group Statistics

Utdatatabell för exempel med Group Statistics
Type N Mean Standard Deviation Standard Error Mean
Comparison 20 11.95 14.61245 3.2674431
Observation 20 27.15 12.507997 2.7968933

Independent Sample Test

Utdatatabell för exempel med Independent Sample
- t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Standard Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference (Lower) 95% Confidence Interval of the Difference (Upper)
Equal Variance not Assumed 3.534 37.116717335823 0.001 15.2 4.30101 6.48625 23.9137
Equal Variance Assumed 3.534 38 0.001 15.2 4.30101 6.49306 23.9069

Ladda exempeldata

Gör följande:

 1. Skapa ett nytt dokument.
 2. Välj Redigera skript i verktygsfältet och lägg till följande i skriptet:

  Table1:

  crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

  Observation|Comparison

  35|2

  40|27

  12|38

  15|31

  21|1

  14|19

  46|1

  10|34

  28|3

  48|1

  16|2

  30|3

  32|2

  48|1

  31|2

  22|1

  12|3

  39|29

  19|37

  25|2 ] (delimiter is '|');

  I detta laddningsskript är recno() inkluderat eftersom crosstable kräver tre argument. Det innebär att recno() helt enkelt ger ett extra argument, i det här fallet ett ID för varje rad. Utan det skulle Comparison-stickprovsvärdena inte läsas in.

 3. Spara skriptet och klicka på Ladda data för att ladda data.

Skapa tabellen Group Statistics

Gör följande:

 1. Lägg till en rak tabell på arket och välj Type som dimension.

 2. Lägg till följande uttryck:

  Uttryck att lägga till
  Etikett Uttryck
  N Count(Value)
  Mean Avg(Value)
  Standard Deviation Stdev(Value)
  Standard Error Mean Sterr(Value)
 3. Se till att Type är längst upp på sorteringslistan.

Resultat:

En Group Statistics-tabell för dessa stickprov skulle se ut så här:

Utdatatabell för exempel med Group Statistics
Type N Mean Standard Deviation Standard Error Mean
Comparison 20 11.95 14.61245 3.2674431
Observation 20 27.15 12.507997 2.7968933

Skapa tabellen Two Independent Sample Student's T-test

Gör följande:

 1. Lägg till en tabell på arket.
 2. Lägg till följande beräknade dimension som en dimension i tabellen. =ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1))

 3. Lägg till följande uttryck:

  Uttryck att lägga till
  Etikett Uttryck
  conf if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_conf(Type, Value),TTest_conf(Type, Value, 0))
  t if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_t(Type, Value),TTest_t(Type, Value, 0))
  df if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_df(Type, Value),TTest_df(Type, Value, 0))
  Sig. (2-tailed) if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_sig(Type, Value),TTest_sig(Type, Value, 0))
  Mean Difference TTest_dif(Type, Value)
  Standard Error Difference if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_sterr(Type, Value),TTest_sterr(Type, Value, 0))
  95% Confidence Interval of the Difference (Lower) if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_lower(Type, Value,(1-(95)/100)/2),TTest_lower(Type, Value,(1-(95)/100)/2, 0))
  95% Confidence Interval of the Difference (Upper) if(ValueList (Dual('Equal Variance not Assumed', 0), Dual('Equal Variance Assumed', 1)),TTest_upper(Type, Value,(1-(95)/100)/2),TTest_upper(Type, Value,(1-(95)/100)/2, 0))

Resultat:

Tabellen Independent Sample Test för dessa stickprov skulle se ut så här:

Utdatatabell för exempel med Independent Sample Test
- t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Standard Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference (Lower) 95% Confidence Interval of the Difference (Upper)
Equal Variance not Assumed 3.534 37.116717335823 0.001 15.2 4.30101 6.48625 23.9137
Equal Variance Assumed 3.534 38 0.001 15.2 4.30101 6.49306 23.9069

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com