Gå till huvudinnehåll

Max - skriptfunktion

Max() hittar det högsta numeriska värdet för aggregerade data i uttrycket, som definieras av en group by-sats. Genom att ange en rank n återfinns det n:te högsta värdet.

Syntax:  

Max ( expr [, rank])

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Max-argument
Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
rank Expression

Standardvärdet för rank är 1, vilket motsvarar det högsta värdet. Om du anger rank som 2 returneras det näst högsta värdet. Om rank är 3 returneras det tredje högsta värdet.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i vårt dokument för att se resultatet.

Exempel 1:  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Max:

LOAD Customer, Max(UnitSales) as MyMax Resident Temp Group By Customer;

Resultat för exempel 1
Resultatfält (Customer) Resultatvärde (MyMax)
Astrida 18
Betacab 5
Canutility 8

Exempel 2:  

Givet att Temp-tabellen är laddad som i föregående exempel:

LOAD Customer, Max(UnitSales,2) as MyMaxRank2 Resident Temp Group By Customer;

Resultat för exempel 2
Resultatfält (Customer) Resultatvärde (MyMaxRank2)
Astrida 10
Betacab 4
Canutility -

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com