Gå till huvudinnehåll

Only - skriptfunktion

Only() returnerar ett värde om det finns ett, och endast ett, möjligt resultat från aggregerade data. Om posterna inom varje grupperat resultat, enligt vad som definierats av group by-satsen, endast innehåller ett enda numeriskt värde så returneras det här värdet. Annars returneras NULL

Syntax:  

Only ( expr )

Returnerad datatyp: dual

Only-argument
Argument Beskrivning
expr Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.

Exempel och resultat:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i vårt dokument för att se resultatet.

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Only:

LOAD Customer, Only(CustomerID) as MyUniqIDCheck Resident Temp Group By Customer;

 

Resultat för exempel 1
Resultatfält (Customer) Resultatvärde (MyUniqIDCheck)

Astrida

1

(eftersom bara kunden Astrida har fullständiga poster som inkluderar CustomerID)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com