Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Definiera aggregeringens omfattning

Det finns vanligtvis två faktorer som tillsammans avgör vilka poster som används för att definiera värdet av en aggregering i ett uttryck. När vi arbetar med diagram är dessa faktorer:

  • Dimensionsvärde (för en aggregering i ett diagramuttryck)
  • Val

Tillsammans definierar dessa faktorer omfattningen för aggregeringen.

Aggregeringsmetoder

Du kan komma att stöta på situationer där du vill att beräkningen ska bortse från urvalet, dimensionen eller bådadera. I diagramfunktioner kan du åstadkomma detta genom att använda kvalificeraren TOTAL, set-analys eller en kombination av dessa.

Kvalificeraren TOTAL

När du använder total-kvalificeraren i en aggregeringsfunktion ignoreras dimensionsvärdet. Aggregeringen utförs på alla möjliga fältvärden.

Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler. Vid uträkningen beaktas i detta fall alla diagrammets dimensionsvariabler utom de som ingår i listan, d.v.s. ett värde returneras för varje kombination av fältvärden i dimensionsfälten som finns i listan. Även fält som för närvarande inte utgör en dimension i ett diagram kan ingå i listan. Detta är användbart när man arbetar med grupper av dimensioner där dimensionsfälten inte är fasta. Genom att lista alla variabler i gruppen säkerställs att funktionen fungerar när den hierarkiska nivån ändras.

Set-analys

Vid användning av set-analys inuti aggregeringen åsidosätts urvalet. Aggregeringen utförs på alla värden delat över dimensionerna.

Kvalificeraren TOTAL och set-analys

Med hjälp av kvalificeraren TOTAL och set-analys inuti aggregeringen åsidosätts urvalet och dimensionerna ignoreras.

ALL Kvalificeraren

Med hjälp av ALL-kvalificeraren inuti aggregeringen ignoreras urvalet och dimensionerna. Motsvarande resultat får man med set-analyssatsen {1} och TOTAL -kvalificeraren:

=sum(All Sales)

=sum({1} Total Sales)

Exempel

Exempel: Kvalificeraren TOTAL

I följande exempel visas hur TOTAL kan användas för att beräkna en relativ andel. Anta att Q2 har valts. Om du använder TOTAL beräknas summan av alla värden utan hänsyn till dimensionerna.

Resultat för exempel
Year Quarter Sum(Amount) Sum(TOTAL Amount) Sum(Amount)/Sum(TOTAL Amount)
- - 3000 3000 100%
2012 Q2 1700 3000 56,7%
2013 Q2 1300 3000 43,3%

Exempel: Set-analys

I följande exempel visas hur set-analys kan användas för att göra en jämförelse mellan datauppsättningar innan något urval har gjorts. Anta att Q2 har valts. Vid användning av set-analys med set-definitionen {1} beräknas summan av alla värden utan hänsyn till urval men delat med dimensionerna.

Resultat för exempel
Year Quarter Sum(Amount) Sum({1} Amount) Sum(Amount)/Sum({1} Amount)
- - 3000 10800 27,8%
2012 Q1 0 1100 0%
2012 Q3 0 1400 0%
2012 Q4 0 1800 0%
2012 Q2 1700 1700 100%
2013 Q1 0 1000 0%
2013 Q3 0 1100 0%
2013 Q4 0 1400 0%
2013 Q2 1300 1300 100%

Exempel: Kvalificeraren TOTAL och set-analys

I följande exempel visas hur set-analys och kvalificeraren TOTAL kan kombineras för att göra en jämförelse mellan datauppsättningar innan något urval har gjorts och över alla dimensioner. Om man antar att Q2 har valts används set-analys med set-definitionen {1} och kvalificeraren TOTAL för att beräkna summan av alla värden utan hänsyn till urval och utan hänsyn till dimensionerna.

Resultat för exempel
Year Quarter Sum(Amount) Sum({1} TOTAL Amount) Sum(Amount)/Sum({1} TOTAL Amount)
- - 3000 10800 27,8%
2012 Q2 1700 10800 15,7%
2013 Q2 1300 10800 12%

Data som används i exempel:

AggregationScope:

LOAD * inline [

Year Quarter Amount

2012 Q1 1100

2012 Q2 1700

2012 Q3 1400

2012 Q4 1800

2013 Q1 1000

2013 Q2 1300

2013 Q3 1100

2013 Q4 1400] (delimiter is ' ');

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com