Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Min

Min() retourneert de laagste numerieke waarde van de geaggregeerde gegevens. Door een rank n op te geven, wordt de n-de laagste waarde gezocht.

TipU kunt ook kijken naar FirstSortedValue en rangemin, die een functionaliteit hebben die vergelijkbaar is met die van de functie Min.

Syntaxis:  

Min([{SetExpression}] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr [,rank])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

  • expr: De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
  • rank: De standaardwaarde van rank is 1. Dit komt overeen met de hoogste waarde. Als u bij rank 2 opgeeft, wordt de op één na hoogste waarde geretourneerd. Als u bij rank 3 opgeeft, wordt de op twee na hoogste waarde geretourneerd, enzovoort.
  • SetExpression: De aggregatiefunctie aggregeert standaard over de set mogelijke records die wordt gedefinieerd door de selectie. Met de uitdrukking Set-analyse kunt u een alternatieve set records definiëren.
  • TOTAL: Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van de grafiek worden genegeerd. Na de kwalificatie TOTAL kan een lijst met een of meer veldnamen tussen punthaken <fld> worden opgegeven. Deze veldnamen moeten een subset zijn van de dimensievariabelen van de grafiek.

    Het aggregatiebereik definiëren

Voorbeelden:  

InformatieDe functie Min() moet een niet-NULL-waarde retourneren uit de reeks waarden die worden gegeven door de uitdrukking, mits die er is. In de voorbeelden retourneert de functie dus, omdat er NULL-waarden in de gegevens voorkomen, de eerste niet-NULL-waarde die wordt geëvalueerd op basis van de uitdrukking.
Voorbeelden en resultaten
Voorbeeld Resultaat

Min(UnitSales)

2, omdat dit de laagste niet-NULL-waarde in UnitSales is.

De waarde van een bestelling wordt berekend op basis van het aantal verkochte eenheden in (UnitSales) vermenigvuldigd met de prijs per eenheid.

Min(UnitSales*UnitPrice)

40, omdat dit de laagste niet-NULL-waarde is van het resultaat van de berekening van alle mogelijke waarden van (UnitSales)*(UnitPrice).

Min(UnitSales, 2)

4, omdat dit de op twee na laagste waarde is (na de NULL-waarden).

Min(TOTAL UnitSales)

2, omdat de kwalificatie TOTAL betekent dat de laagst mogelijke waarde wordt gevonden, waarbij de grafiekdimensies buiten beschouwing worden gelaten. Voor een grafiek met Customer als dimensie, zorgt de kwalificatie TOTAL ervoor dat de minimale waarde in de volledige gegevensverzameling wordt geretourneerd, in plaats van de minimal UnitSales voor elke klant.

Voer de selectie Customer B uit.

Min({1} TOTAL UnitSales)

2, ongeacht de uitgevoerde selectie, omdat de Set Analysis-uitdrukking {1} de set records definieert die moet worden geëvalueerd als ALL, ongeacht welke selectie wordt gemaakt.

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

 

Voorbeeldgegevens in tabelvorm
Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com