Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Only

Only() returnerar ett värde om det finns ett, och endast ett, möjligt resultat från aggregerade data. Till exempel returnerar en sökning efter den enda produkten med styckpriset =9 NULL om fler än en produkt har styckpriset 9.

Syntax:  

Only([{SetExpression}] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

  • expr: Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
  • SetExpression: Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
  • TOTAL: Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

    Definiera aggregeringens omfattning

Anteckning om tipsAnvänd Only() när du vill ha ett NULL-resultat om det finns flera möjliga värden i exempeldata.

Exempel:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Only({<UnitPrice={9}>} Product)

BB, eftersom detta är den enda Product som har ett UnitPrice på "9".

Only({<Product={DD}>} Customer)

Betacab, eftersom det är den enda Customer som säljer en Product som heter ”DD”.

Only({<UnitPrice={20}>} UnitSales)

Det finns 2 UnitSales där UnitPrice är 20, eftersom det enbart finns ett värde för UnitSales där UnitPrice = 20.

Only({<UnitPrice={15}>} UnitSales)

NULL, eftersom det finns två värden för UnitSales där (UnitPrice) = 15.

Data som används i exempel:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

 

Exempeldata som tabell
Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com