Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Roller och behörigheter i datautrymmen

När du skapar ett datautrymme blir du utrymmets ägare, och du äger även alla resurser i utrymmet. Utrymmets ägare, huvudadministratörer och dataadministratörer kan lägga till medlemmar i ett datautrymme. Medlemmar i datautrymmet som har fått rollen Kan hantera kan lägga till andra medlemmar. När du lägger till medlemmar i datautrymmet kan du tilldela dem roller i utrymmet. Utrymmesroller definieras av en uppsättning behörigheter för datautrymmet, samt för resurserna i utrymmet.

Datatillgångarnas funktion är beroende av ägaren.

  • En datauppgifts ägare måste ha rollen Kan redigera i utrymmet där datauppgiften finns. Detta innebär att katalogen kan uppdateras med tabellmetadata och säkerställer att lagringsuppgifter kan skapa datafiler i utrymmet.

  • Endast utrymmesmedlemmar med rollen Kan bidra eller högre kommer att kunna skapa kopplingar för att få åtkomst till data genom Data Gateway - Dataflytt.

  • Ägaren till en lagringsuppgift måste ha någon av rollerna Kan använda, Kan redigera eller Kan hantera i utrymmet som innehåller datakopplingar till mellanlagringsområdet i molnet.

Roller i datautrymme

Medlemmar i ett datautrymme kan tilldelas en eller flera av följande roller i utrymmet.

Roll i datautrymmet Sammanfattning
Är ägare Medlemmen kan hantera utrymmet, alla datauppgifter och dataresurser i utrymmet, samt dess medlemmar.
Kan visa Medlemmen kan visa datauppgifter och dataresurser, men inte göra ändringar.
Kan använda Medlemmen kan använda data från datauppgifter i datautrymmet.
Kan hantera Medlemmen kan hantera utrymmets detaljer och medlemmar.
Kan styra Medlemmen kan visa datauppgifter med grundläggande detaljer och utföra åtgärder som att köra, stoppa och återuppta.
Kan redigera Medlemmen kan visa och redigera datauppgifter i det här utrymmet, samt skapa nya datatillgångar.
Anteckning om informationMedlemmar måste ha rollen Kan använda för att kunna använda datauppgifter i appar. Om appar som använder datauppgifter från ett datautrymme delas med användare som inte är medlemmar i datautrymmet, kan dessa visa appdata men inte datakällan.

Behörigheter för medlemmar i datautrymmet

Följande tabeller visar vilka behörigheter som ges till en medlem i datautrymmet som har en viss roll.

Behörigheter i datautrymmet

Åtgärd Är ägare Kan visa Kan använda Kan hantera Kan styra Kan redigera
Se datautrymme på startsidan för Data Integration Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Ändra utrymmets namn, beskrivning, medlemmar och roller Ja     Ja    
Ta bort utrymme Ja     Ja    

Behörigheter för dataprojekt

Åtgärd Är ägare Kan visa Kan använda Kan hantera Kan styra Kan redigera
Lista dataprojekt Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Skapa projekt Ja         Ja
Uppdatera projekt Ja         Ja
Öppna projekt Ja Ja     Ja Ja
Ta bort projekt Ja         Ja
Styr projekt Ja       Ja  

Behörigheter för datatillgångar och dataresurser i datautrymmet

Åtgärd Är ägare Kan visa Kan använda Kan hantera Kan styra Kan redigera
Skapa datauppgift Ja         Ja
Skapa en förteckning över datauppgifter och information om uppgifter Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Redigera attribut för datauppgiften Ja         Ja
Öppna datauppgift Ja Ja     Ja Ja
Uppdatera datauppgift Ja         Ja
Ta bort datauppgift Ja         Ja
Kontrollera datauppgift (köra, stoppa, återuppta, ladda igen) Ja       Ja  
Lista dataresurser (datakopplingar ) Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Lägga till datakoppling Ja     Ja    
Redigera datakoppling Ja          
Ta bort datakoppling Ja     Ja    

Behörigheter för användare med säkerhetsroller

Följande tabeller visar vilka behörigheter som ges en -användare med en specifik global säkerhetsroll i datautrymmen, samt datatillgångar och dataresurser i ett datautrymme.

Behörigheter i datautrymmen för säkerhetsroller

Åtgärd Huvudadministratör Dataadministratör Skapare av datautrymme
Skapa datautrymme Ja Ja Ja
Se datautrymme på startsidan för Data Integration Ja Ja  
Ändra utrymmets namn och beskrivning Ja Ja  
Ta bort utrymme Ja Ja  
Ändra utrymmets ägare Ja Ja  

Behörigheter för dataprojekt med säkerhetsroller

Åtgärd Huvudadministratör Dataadministratör
Lista dataprojekt Ja Ja
Öppna projektJaJa
Ta bort projektJaJa
Byta ägare för projektJaJa

Behörigheter i datautrymmen och dataresurser för säkerhetsroller

Åtgärd Huvudadministratör Dataadministratör
Skapa en förteckning över datauppgifter och information om tillgångar Ja Ja
Öppna datauppgift Ja Ja
Ta bort datauppgift Ja Ja
Ändra datauppgiftens ägare JaJa
Lista dataresurser (datakopplingar )JaJa
Ta bort datakopplingJaJa
Ändra ägare till datakopplingJaJa
Ändra utrymme för datakopplingJaJa

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!