Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Role i uprawnienia w przestrzeni danych

Tworząc przestrzeń danych, stajesz się właścicielem tej przestrzeni oraz wszystkich należących do niej zasobów. Właściciele przestrzeni, administratorzy dzierżawy i administratorzy danych mogą dodawać członków do przestrzeni danych. Ponadto członkowie przestrzeni danych, którym przyznano rolę Może zarządzać, mogą dodawać do przestrzeni innych członków. Gdy dodajesz członków do przestrzeni danych, możesz przypisać im role w tej przestrzeni. Role w przestrzeni są definiowane przez zestaw uprawnień do przestrzeni danych oraz zasoby w przestrzeni.

Zasoby danych działają w kontekście ich właściciela.

  • Właściciel zadania danych musi mieć rolę Może edytować w przestrzeni, w której znajduje się zadanie danych. Umożliwia to aktualizację katalogu o metadane tabeli i zapewnia, że zadania pamięci masowej mogą tworzyć pliki danych w przestrzeni.

  • Tylko członkowie przestrzeni z rolą Może współtworzyć lub wyższą będą mogli tworzyć połączenia dające dostęp do danych przez Brama danych — ruch danych.

  • Właściciel zadania pamięci masowej musi mieć rolę Może używać, Może edytować lub Może zarządzać w przestrzeni zawierającej połączenia danych z obszaru umieszczania danych w chmurze.

Role w przestrzeni danych

Członkom przestrzeni danych można przypisać co najmniej jedną z następujących ról w przestrzeni danych.

Rola w przestrzeni danych Podsumowanie
Jest właścicielem Ten członek może zarządzać przestrzenią, wszystkimi zadaniami i źródłami danych w przestrzeni oraz jej członkami.
Może wyświetlać Ten członek może wyświetlać zadania i źródła danych, ale nie może dokonywać zmian.
Może używać Ten członek może korzystać z danych z zadań danych w przestrzeni danych.
Może zarządzać Ten członek może zarządzać szczegółami i członkami przestrzeni.
Może operować Ten członek może przeglądać zadania danych z podstawowymi szczegółami i wykonywać czynności, takie jak uruchamianie, zatrzymywanie i wznawianie
Może edytować Ten członek może przeglądać i edytować zadania danych w tej przestrzeni, a także tworzyć nowe zasoby danych.
InformacjaCzłonkowie muszą mieć rolę Może korzystać, aby używać zadań danych w aplikacjach. Aplikacje używające zadań danych z przestrzeni danych udostępnianych użytkownikom, którzy nie są członkami przestrzeni danych, nadal mogą wyświetlać dane aplikacji, ale nie źródło danych.

Uprawnienia dla członków przestrzeni danych

W poniższych tabelach przedstawiono, jakie konkretne uprawnienia są przyznawane członkowi przestrzeni danych o określonej roli.

Uprawnienia do przestrzeni danych

Działanie Jest właścicielem Może wyświetlać Może używać Może zarządzać Może operować Może edytować
Wyświetl przestrzeń danych na stronie głównej Integracja danych Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Zmień nazwę przestrzeni, opis, członków i role Tak     Tak    
Usuń przestrzeń Tak     Tak    

Uprawnienia w projektach danych

Działanie Jest właścicielem Może wyświetlać Może używać Może zarządzać Może operować Może edytować
Wyświetl listę projektów z danymi Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Utwórz projekt Tak         Tak
Zaktualizuj projekt Tak         Tak
Otwórz projekt Tak Tak     Tak Tak
Usuń projekt Tak         Tak
Operuj projektem Tak       Tak  

Uprawnienia dotyczące zasobów i źródeł danych w przestrzeni danych

Działanie Jest właścicielem Może wyświetlać Może używać Może zarządzać Może operować Może edytować
Utwórz zadanie danych Tak         Tak
Wyświetl listę zadań danych i informacje o zadaniach Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Edytuj atrybut zadania danych Tak         Tak
Otwórz zadanie danych Tak Tak     Tak Tak
Aktualizuj zadanie danych Tak         Tak
Usuń zadanie danych Tak         Tak
Kontroluj zadanie danych (uruchamianie, zatrzymywanie, wznawianie, ładowanie) Tak       Tak  
Wyświetl listę źródeł danych (połączeń danych) Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Dodaj połączenie danych Tak     Tak    
Edytuj połączenie danych Tak          
Usuń połączenie danych Tak     Tak    

Uprawnienia dla użytkowników z rolami związanymi z zabezpieczeniami

W poniższych tabelach przedstawiono, jakie konkretne uprawnienia są przyznawane użytkownikowi z uprawnieniem z określoną rolą związaną z zabezpieczeniami w odniesieniu do przestrzeni danych oraz zasobów i źródeł danych w przestrzeni danych.

Uprawnienia w przestrzeniach danych z rolami związanymi z zabezpieczeniami

Działanie Administrator dzierżawy Administrator danych Twórca przestrzeni danych
Utwórz przestrzeń danych Tak Tak Tak
Wyświetl przestrzeń danych na stronie głównej Integracja danych Tak Tak  
Wprowadź nazwę i opis przestrzeni danych Tak Tak  
Usuń przestrzeń Tak Tak  
Zmień właściciela przestrzeni Tak Tak  

Uprawnienia w projektach danych z rolami związanymi z zabezpieczeniami

Działanie Administrator dzierżawy Administrator danych
Wyświetl listę projektów z danymi Tak Tak
Otwórz projektTakTak
Usuń projektTakTak
Zmiana właściciela projektuTakTak

Uprawnienia do zasobów danych z rolami związanymi z zabezpieczeniami

Działanie Administrator dzierżawy Administrator danych
Wyświetl listę zadań danych i informacje o zasobach Tak Tak
Otwórz zadanie danych Tak Tak
Usuń zadanie danych Tak Tak
Zmień właściciela zadania danych TakTak
Wyświetl listę źródeł danych (połączeń danych)TakTak
Usuń połączenie danychTakTak
Zmiana właściciela połączenia danychTakTak
Zmiana przestrzeni połączenia danychTakTak

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!