Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Presentation av Qlik Cloud

Välkommen till Qlik Cloud plattform för dataintegrering och analys – en enhetlig modern datastack med funktioner för att flytta företagsdata från källor lokalt och i molnet till Qliks värdbaserade analyslösning och andra analysmiljöer med självbetjäning.

Qlik Cloud stöder två primära uppsättningar tjänster som kan användas tillsammans eller oberoende:

Qlik Cloud-analys

Qlik Cloud-analys, som är en värdbaserad tjänst, sätter standarden för tredje generationens plattform för dataanalys och ser till att alla i organisationen kan fatta databaserade beslut. Den är byggd på Qliks unika associativa motor och låter dig söka och utforska alla dina data så att du kan få insikter som är lätta att missa med frågebaserade verktyg. Qlik-motorn har stöd för analyser i självbetjäningsmiljö, interaktiva instrumentpaneler, analys av konversationer, inbäddad och anpassad analys, mobil analys, rapporter och avisering. Mer information finns i Analysera data.

Prenumerationsalternativ för Qlik Cloud Analystjänster

Qlik Cloud Analystjänster finns tillgängligt i tre prenumerationsalternativ:

  • Qlik Sense Business

  • Qlik Sense Enterprise SaaS

  • Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US)

I samtliga prenumerationsalternativ är Qliks tredje generationens plattform för dataanalys tillgänglig för grupper, team och företag som snabbt vill dra nytta av analysfunktionerna i sin verksamhet och fatta databaserade beslut. Det är lätt för användare att samarbeta kring utvecklingen av program och dela insikter.

Enterprise-prenumeranter får ytterligare funktioner, som ökad datakapacitet och högre nivåer på antalet användare och storleken på standardappar (i minnet). Qlik Sense Business-prenumeranter (inklusive användare med testperioder) kan uppgradera till en Qlik Sense Enterprise SaaS-prenumeration utan att skapa en ny klientorganisation, vilket innebär att de kan bevara information och data.

Besök Qlik Pricing för detaljerade jämförelser mellan funktionerna i Qlik Sense Business och Qlik Sense Enterprise SaaS.

När det är möjligt anges skillnaderna mellan prenumerationsalternativen i denna dokumentationsuppsättning.

Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) skiljer sig från utgåvan av Qlik Sense Enterprise SaaS som Qlik erbjuder för kommersiellt bruk på grund av de godkännandeprocesser som krävs inom offentlig sektor i USA för att kraven på säkerhet och efterlevnad ska vara uppfyllda. Så långt som möjligt ser Qlik till att hålla både Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) och de kommersiella erbjudandena synkroniserade vad avser produktens egenskaper och funktioner. Se Översikt över Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) för mer information.

Qlik Cloud Data Integration

Qlik Cloud Data Integration är en värdbaserad och hanterad iPaaS-lösning (Integration Platform as a Service). Den hjälper dataingenjörer att leverera, omvandla och göra företagsdata enhetlig i realtid via automatiserade, styrda och återanvändningsbara datapipelines. Replikera data i närapå realtid från lokala källor eller molnkällor till Qlik Cloud eller andra BI-miljöer med molndata. Data kan katalogiseras, omvandlas och levereras säkert och analyseras direkt. Mer information finns i Integrera data.

Integrering och analys av data med Qlik Cloud: Hur de fungerar tillsammans

Kombinationen av förflyttning och omvandling av data med integrerad analys utgör en holistisk och heltäckande livscykel för företagsdata. Qlik Cloud Data Integration överför data med enhetliga metadata och härstamning till metadatakatalogen i ett format som kan börja användas direkt för att skapa och analysera program. Moln- och företagsdatakällor överförs säkert via automatiserade datapipelines som skapas, hanteras och övervakas inom Qlik Cloud.

 

Qlik Cloud kan erbjuda bland annat:

Qlik AutoML

Med Qlik AutoML kan analysteam enkelt generera maskininlärningsmodeller för prognosanalys och analys av tänkbara scenarier, med ett intuitivt, kodfritt användargränssnitt. Mer information hittar du i Maskininlärning med Qlik AutoML.

Katalog och ursprung

Qliks integrerade katalog med tekniska, operativa och företagsmetadata gör det möjligt för medarbetare att söka i betrodda, relevanta data och börja använda dem direkt på ett enkelt sätt. Du kan läsa mer i Förstå data med hjälp av katalogverktyg.

Qlik Application Automation

En molntjänst utan programmering utan programmering som effektiviserar arbetsflöden mellan SaaS-program och Qlik Cloud. Qlik Application Automation skapar ett visuellt gränssnitt utan programmering, där det är enkelt att bygga automatiserade arbetsflöden för analyser och data. Mer information finns i Qlik programautomatisering.