Przeskocz do zawartości głównej

Pierwsze kroki

Otwieranie programu Qlik Sense Enterprise SaaS

Aby uruchomić program Qlik Sense Enterprise SaaS, trzeba wpisać jego adres internetowy w przeglądarce, na przykład https://<nazwa serwera>/. Dokładny adres i wprowadzane poświadczenia zależą od sposobu wdrożenia programu Qlik Sense w organizacji. Wprowadź swój adres e-mail, jeżeli Twoja organizacja używa identyfikatora QlikId do logowania.

Jeśli aplikacja Beginner’s tutorial została przesłana, powinna być widoczna w obszarze Prywatna.

Przesyłanie aplikacji kursu w programie Qlik Sense Enterprise SaaS

Jeśli używasz programu Qlik Sense Enterprise SaaS, musisz zalogować się do programu Qlik Sense i przesłać aplikację Beginner’s tutorial.

  1. Zaloguj się do programu Qlik Sense Enterprise SaaS.
  2. Kliknij Dodaj nowe.

  3. Kliknij polecenie Załaduj aplikację.

  4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

    • Upuść plik Beginner's tutorial.qvf w wyznaczonym obszarze w oknie dialogowym przesyłania.
    • Kliknij polecenie Przeglądaj, przejdź do lokalizacji pliku Beginner's tutorial.qvf, wybierz aplikację, a następnie kliknij polecenie Otwórz.
  5. Kliknij przycisk Załaduj.
  6. Rozpoczyna się proces ładowania i wyświetlany jest pasek postępu. Po przesłaniu aplikacja będzie wyświetlana w sekcji Prywatna.