Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Pierwsze kroki

Otwieranie programu Qlik Sense Enterprise SaaS

Aby uzyskać dostęp do Qlik Sense Enterprise SaaS, należy wpisać adres internetowy w przeglądarce, na przykład https://<nazwa serwera>. Dokładny adres i wprowadzane poświadczenia zależą od sposobu wdrożenia programu Qlik Sense w organizacji.

Przesyłanie aplikacji kursu w programie Qlik Sense Enterprise SaaS

Musisz przesłać aplikację Beginner’s tutorial w hubie.

  1. Zaloguj się do programu Qlik Sense Enterprise SaaS.
  2. W górnym menu kliknij Dodaj nowy.

  3. Kliknij polecenie Załaduj aplikację.

  4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

    • Upuść plik Beginner's tutorial.qvf w wyznaczonym obszarze w oknie dialogowym przesyłania.
    • Kliknij polecenie Przeglądaj, przejdź do lokalizacji pliku Beginner's tutorial.qvf, wybierz aplikację, a następnie kliknij polecenie Otwórz.
  5. Kliknij przycisk Załaduj.
  6. Rozpoczyna się proces ładowania i wyświetlany jest pasek postępu. Po przesłaniu aplikacja będzie wyświetlana w sekcji Prywatna.

Dowiedz się więcej