Przeskocz do zawartości głównej

Otwieranie aplikacji

Kliknij aplikację Beginner’s tutorial. Zostanie otwarty przegląd aplikacji i widoczna będzie zawartość aplikacji

W przeglądzie aplikacji domyślnie wyświetlane są arkusze aplikacji. Aplikacja Beginner’s tutorial zawiera cztery arkusze: Dashboard, Product Details, Customer Details oraz Customer Location. Większość pracy wykonuje się w arkuszach, a szczególnie w sytuacji, gdy użytkownik jest użytkownikiem biznesowym, a nie programistą. Kliknij Dashboard, aby otworzyć ten arkusz.

Przegląd aplikacji z widocznymi arkuszami aplikacji.

Przegląd aplikacji z widocznymi arkuszami aplikacji.