Przeskocz do zawartości głównej

Call

Instrukcja sterowania call wywołuje procedurę zdefiniowaną we wcześniejszej instrukcji sub.

Składnia:  

Call name ( [ paramlist ])

 

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
name Nazwa podprogramu.
paramlist Do podprogramu przekazana zostanie rozdzielana przecinkami lista rzeczywistych parametrów. Każdy z elementów listy może być nazwą pola, zmienną lub dowolnym wyrażeniem.

Podprogram wywoływany instrukcją call musi być zdefiniowany w instrukcji sub napotkanej na wcześniejszym etapie wykonywania skryptu.

Parametry są kopiowane do podprogramu, a jeśli parametrem instrukcji call jest zmienna, a nie wyrażenie, to po wyjściu z podprogramu parametry są ponownie kopiowane na zewnątrz.

Ograniczenia:  

  • Jako instrukcja sterowania instrukcja call kończy się na średniku lub znaku nowego wiersza, nie może zatem obejmować wielu wierszy.

  • Podczas definiowania podprogramu za pomocą Sub..end sub wewnątrz instrukcji sterującej, na przykład if..then, można wywołać podprogram tylko z tej samej instrukcji sterowania.