Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

RangeIRR - scriptfunctie

RangeIRR() retourneert het interne opbrengstpercentage voor een reeks van cashflows die worden weergegeven door de invoerwaarden.

De interne rentabiliteit is het rentetarief dat wordt ontvangen voor een investering die bestaat uit betalingen (negatieve waarden) en inkomsten (positieve waarden) die zich in regelmatige perioden voordoen.

Syntaxis:  

RangeIRR(value[, value][, Expression])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
value Een enkele waarde of een enkel bereik van waarden zoals geretourneerd door een interrecordfunctie met een derde optionele parameter. Voor de functie is minimaal één positieve en één negatieve waarde vereist voor de berekening.
Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Beperkingen:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden worden genegeerd.

Voorbeeldtabel
Voorbeelden Resultaten

RangeIRR(-70000,12000,15000,18000,21000,26000)

retourneert 0,0866

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens de velden die in de resultatenkolom staan toe aan een werkblad in uw app om het resultaat te bekijken.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeIRR(Field1,Field2,Field3) as RangeIRR;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

-10000|5000|6000

-2000|NULL|7000

-8000|'abc'|8000

-1800|11000|9000

-5000|5000|9000

-9000|4000|2000

] (delimiter is '|');

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van RangeIRR voor elk van de records in de tabel.
RangeID RangeIRR
1 0.0639
2 0.8708
3 -
4 5.8419
5 0.9318
6 -0.2566

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!