Ga naar hoofdinhoud

RangeXNPV - scriptfunctie

RangeXNPV() retourneert de huidige nettowaarde voor een schema cashflows die niet noodzakelijk periodiek is. Het resultaat heeft de standaardgetalnotatie voor geld. Met de functie RangeNPV berekent u de huidige nettowaarde voor een reeks periodieke cashflows.

Syntaxis:  

RangeXNPV(discount_rate, values, dates[, Expression])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
discount_rate Het rentepercentage per periode.
values Een cashflow of een reeks cashflows die overeenkomen met een betalingsschema met datums. Elke waarde kan een enkele waarde of een bereik van waarden zijn die is geretourneerd door een interrecordfunctie met een derde optionele parameter. De reeks waarden moet ten minste een positieve en een negatieve waarde bevatten.
dates Een betaaldatum of een schema van betaaldatums die corresponderen met de cashflowbetalingen.

Beperkingen:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden worden genegeerd.

De kortingen voor alle betalingen zijn gebaseerd op een jaar van 365 dagen.

Voorbeeldtabel
Voorbeelden Resultaten

RangeXNPV(0.1, -2500,'2008-01-01',2750,'2008-09-01')

retourneert 80,25

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens de velden die in de resultatenkolom staan toe aan een werkblad in uw app om het resultaat te bekijken.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeXNPV(Field1,Field2,Field3) as RangeNPV;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

10|5|-6000

2|NULL|7000

8|'abc'|8000

18|11|9000

5|5|9000

9|4|2000

] (delimiter is '|');

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van RangeXNPV voor elk van de records in de tabel.
RangeID RangeXNPV
1 $-49.13
2 $777.78
3 $98.77
4 $25.51
5 $250.83
6 $20.40

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!