Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

RangeNumericCount - script- en diagramfunctie

RangeNumericCount() retourneert het aantal numerieke waarden in de uitdrukking of het veld.

Syntaxis:  

RangeNumericCount(first_expr[, Expression])

Retourgegevenstypen: geheel getal

Argumenten:  

De argumenten van deze functie kunnen interrecordfuncties bevatten die op hun beurt een lijst met waarden opleveren.

Argumenten
Argument Beschrijving
first_expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden van functies
Voorbeelden Resultaten
RangeNumericCount (1,2,4)

retourneert 3

RangeNumericCount (5,'abc') retourneert 1
RangeNumericCount (null( ))

retourneert 0

Voorbeeld met uitdrukking:

RangeNumericCount (Above(MaxString(MyField),0,3))

Retourneert het aantal numerieke waarden in de drie resultaten van de functie MaxString(MyField) uitgevoerd op de huidige rij en twee rijen boven de huidige rij.

TipSchakel het sorteren van MyField uit om ervoor te zorgen dat het voorbeeld werkt zoals verwacht.
Voorbeeldgegevens
MyField RangeNumericCount(Above(MaxString(MyField),0,3))
10 1
abc 1
8 2
def 1
xyz 1
9 1

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

def

xyz

9

] ;

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!