Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

RangeFractile - script- en diagramfunctie

RangeFractile() retourneert de waarde die correspondeert met het n-de fractile (kwantiel) van een reeks getallen.

Informatie RangeFractile() gebruikt lineaire interpolatie tussen dichtstbijzijnde rangnummers bij het berekenen van de fractiel.

Syntaxis:  

RangeFractile(fractile, first_expr[, Expression])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

De argumenten van deze functie kunnen interrecordfuncties bevatten die op hun beurt een lijst met waarden opleveren.

Argumenten
Argument Beschrijving
fractile Een getal tussen 0 en 1 die correspondeert met de fractiel (kwantiel uitgedrukt als een fractie) die moet worden berekend.
first_expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden van functies
Voorbeelden Resultaten
RangeFractile (0.24,1,2,4,6) retourneert 1,72
RangeFractile(0.5,1,2,3,4,6)

retourneert 3

RangeFractile (0.5,1,2,5,6)

retourneert 3,5

Voorbeeld:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens de velden die in de resultatenkolom staan toe aan een werkblad in uw app om het resultaat te bekijken.

RangeTab:

LOAD recno() as RangeID, RangeFractile(0.5,Field1,Field2,Field3) as MyRangeFrac INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van MyRangeFrac voor elk van de records in de tabel.

Resultaattabel
RangeID MyRangeFrac
1 6
2 3
3 8
4 11
5 5
6 4

 

Voorbeeld met uitdrukking:

RangeFractile (0.5, Above(Sum(MyField),0,3))

In dit voorbeeld bevat de inter-recordfunctie Above() de optionele argumenten offset en count. Dit levert een bereik van resultaten op dat kan worden gebruikt als invoer voor elk van de bereikfuncties. In dit geval retourneert Above(Sum(MyField),0,3) de waarden van MyField voor de huidige rij en de twee rijen erboven. Deze waarden vormen de invoer voor de functie RangeFractile(). Dus voor de onderste rij van de onderstaande tabel is dit het equivalent van RangeFractile(0.5, 3,4,6), oftewel de berekening van de 0,5 fractiel voor de serie 3, 4 en 6. In de eerste twee rijen in de onderstaande tabel, wordt het aantal waarden in het bereik dienovereenkomstig verlaagd, in gevallen waarbij er geen rijen boven de huidige rij zijn. Andere inter-recordfuncties leveren vergelijkbare resultaten op.

Voorbeeldgegevens
MyField RangeFractile(0.5, Above(Sum(MyField),0,3))
1 1
2 1.5
3 2
4 3
5 4
6 5

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

1

2

3

4

5

6

] ;

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!