Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

RangeCount - script- en diagramfunctie

RangeCount() retourneert het aantal waarden, zowel tekst- als numerieke waarden, in de uitdrukking of het veld.

Syntaxis:  

RangeCount(first_expr[, Expression])

Retourgegevenstypen: geheel getal

Argumenten:  

De argumenten van deze functie kunnen interrecordfuncties bevatten die op hun beurt een lijst met waarden opleveren.

Argumenten
Argument Beschrijving
first_expr

De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden geteld.

Expression

Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden geteld.

Beperkingen:  

NULL-waarden worden niet meegeteld.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden van functies
VoorbeeldenResultaten
RangeCount (1,2,4)

retourneert 3

RangeCount (2,'xyz')

retourneert 2
RangeCount (null( ))retourneert 0
RangeCount (2,'xyz', null())retourneert 2

Voorbeeld:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens de velden die in de resultatenkolom staan toe aan een werkblad in uw app om het resultaat te bekijken.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeCount(Field1,Field2,Field3) as MyRangeCount INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van MyRangeCount voor elk van de records in de tabel.

Resultatentabel
RangeID MyRangeCount
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3

Voorbeeld met uitdrukking:

RangeCount (Above(MyField,1,3))

Retourneert het aantal waarden dat is opgenomen in de drie resultaten van MyField. Door het eerste argument van de functie Above() op te geven als 1 en het tweede argument als 3, worden de waarden geretourneerd van de eerste drie velden boven de huidige rij, waarbij er voldoende rijen zijn om als invoer te worden gebruikt voor de functie RangeCount().

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Voorbeeldgegevens
MyField RangeCount(Above(MyField,1,3))

10

0
21
82
183
53
93

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!