Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

RangeAvg - script- en diagramfunctie

RangeAvg() retourneert het gemiddelde van een bereik. De invoer van de functie is een waardebereik of een uitdrukking.

Syntaxis:  

RangeAvg(first_expr[, Expression])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

De argumenten van deze functie kunnen interrecordfuncties bevatten die op hun beurt een lijst met waarden opleveren.

Argumenten
Argument Beschrijving
first_expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Beperkingen:  

Als er geen numerieke waarde wordt gevonden, wordt NULL geretourneerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Scriptvoorbeelden
Voorbeelden Resultaten
RangeAvg (1,2,4)

retourneert 2,33333333

RangeAvg (1,'xyz') retourneert 1
RangeAvg (null( ), 'abc') Retourneert NULL

Voorbeeld:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens de velden die in de resultatenkolom staan toe aan een werkblad in uw app om het resultaat te bekijken.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeAvg(Field1,Field2,Field3) as MyRangeAvg INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van MyRangeAvg voor elk van de records in de tabel.

Resultaattabel
RangeID MyRangeAvg
1 7
2 4
3 6
4 12.666
5 6.333
6 5

Voorbeeld met uitdrukking:

RangeAvg (Above(MyField),0,3))

Retourneert een glijdend gemiddelde van het resultaat van het bereik van drie waarden van MyField berekend op de huidige rij en de twee rijen boven de huidige rij. Doordat het derde argument wordt opgegeven als 3, retourneert de functie Above() drie waarden, met voldoende rijen erboven, die als invoer worden gebruikt voor de functie RangeAvg().

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

TipSchakel het sorteren van MyField uit om ervoor te zorgen dat het voorbeeld werkt zoals verwacht.
Voorbeeldgegevens
MyField RangeAvg (Above(MyField,0,3)) Comments
10 10 Omdat dit de bovenste rij is, bestaat het bereik uit slechts één waarde.
2 6 Er bevindt zich slechts één rij boven deze rij, dus is het bereik: 10,2.
8 6.6666666667 Het equivalent van RangeAvg(10,2,8)
18 9.333333333 -
5 10. 333333333 -
9 10.6666666667 -

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!