Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

RangeSum - script- en diagramfunctie

RangeSum() retourneert de som van een reeks waarden. Alle niet-numerieke waarden worden behandeld als 0.

Syntaxis:  

RangeSum(first_expr[, Expression])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

De argumenten van deze functie kunnen interrecordfuncties bevatten die op hun beurt een lijst met waarden opleveren.

Argumenten
ArgumentBeschrijving
first_exprDe uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
ExpressionOptionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Beperkingen:  

De functie RangeSum behandelt alle niet-numerieke waarden als 0.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden
Voorbeelden Resultaten
RangeSum (1,2,4)

retourneert 7

RangeSum (5,'abc') retourneert 5
RangeSum (null( ))

retourneert 0

Voorbeeld:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens de velden die in de resultatenkolom staan toe aan een werkblad in uw app om het resultaat te bekijken.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, Rangesum(Field1,Field2,Field3) as MyRangeSum INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van MyRangeSum voor elk van de records in de tabel.

Resultaattabel
RangeIDMyRangeSum
121
212
318
438
519
615

Voorbeeld met uitdrukking:

RangeSum (Above(MyField,0,3))

Retourneert de som van de drie waarden van MyField): van de huidige rij en de twee rijen boven de huidige rij. Doordat het derde argument wordt opgegeven als 3, retourneert de functie Above() drie waarden, met voldoende rijen erboven, die als invoer worden gebruikt voor de functie RangeSum().

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

TipSchakel het sorteren van MyField uit om ervoor te zorgen dat het voorbeeld werkt zoals verwacht.
Voorbeeldgegevens
MyField RangeSum(Above(MyField,0,3))
10 10

2

12
820
1828
531
932

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!