Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

RangeSkew - script- en diagramfunctie

RangeSkew() retourneert de waarde die correspondeert met de scheefheid van een reeks getallen.

Syntaxis:  

RangeSkew(first_expr[, Expression])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

De argumenten van deze functie kunnen interrecordfuncties bevatten die op hun beurt een lijst met waarden opleveren.

Argumenten
Argument Beschrijving
first_expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Beperkingen:  

Als er geen numerieke waarde wordt gevonden, wordt NULL geretourneerd.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden van functies
Voorbeelden Resultaten
rangeskew (1,2,4) retourneert 0,93521952958283
rangeskew (above(SalesValue,0,3))

Retourneert een glijdende scheefheid van het bereik van drie waarden dat wordt geretourneerd door de functie above() berekend op de huidige rij en de twee rijen boven de huidige rij.

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

Voorbeeldgegevens
CustID RangeSkew(Above(SalesValue,0,3))
1-20

-, -, 0.5676, 0.8455, 1.0127, -0.8741, 1.7243, -1.7186, 1.5518, 1.4332, 0,

1.1066, 1.3458, 1.5636, 1.5439, 0.6952, -0.3766

SalesTable:

LOAD recno() as CustID, * inline [

SalesValue

101

163

126

139

167

86

83

22

32

70

108

124

176

113

95

32

42

92

61

21

] ;

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!