Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

RangeNullCount - script- en diagramfunctie

RangeNullCount() retourneert het aantal NULL-waarden in de uitdrukking of het veld.

Syntaxis:  

RangeNullCount(first_expr [, Expression])

Retourgegevenstypen: geheel getal

Argumenten:  

De argumenten van deze functie kunnen interrecordfuncties bevatten die op hun beurt een lijst met waarden opleveren.

Argumenten
Argument Beschrijving
first_expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden van functies
Voorbeelden Resultaten
RangeNullCount (1,2,4)

retourneert 0

RangeNullCount (5,'abc') retourneert 0
RangeNullCount (null( ), null( ))

retourneert 2

Voorbeeld met uitdrukking:

RangeNullCount (Above(Sum(MyField),0,3))

Retourneert het aantal NULL-waarden in de drie resultaten van de functie Sum(MyField) uitgevoerd op de huidige rij en twee rijen boven de huidige rij.

InformatieHet kopiëren van MyField in het onderstaande voorbeeld resulteert niet in een NULL-waarde.
Voorbeeldgegevens
MyField RangeNullCount(Above(Sum(MyField),0,3))
10 Retourneert 2, omdat er geen rijen boven deze rij staan, zodat 2 van de 3 waarden ontbreken (=NULL).
'abc' Retourneert 1, omdat er slechts één rij boven de huidige rij staat, zodat één van de drie waarden ontbreekt (=NULL).
8 Retourneert 0 omdat één van de drie rijen een NULL-waarde is.

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

] ;

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!