Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

RangeCorrel - script- en diagramfunctie

RangeCorrel() retourneert de correlatiecoëfficiënt voor twee gegevensverzamelingen. De correlatiecoëfficiënt is een maat voor de relatie tussen de gegevensverzamelingen.

Syntaxis:  

RangeCorrel(x_value , y_value[, Expression])

Retourgegevenstypen: numeriek

Gegevensreeksen moeten worden ingevoerd als (x,y) paren. Als u bijvoorbeeld twee reeksen gegevens, array 1 en array 2, wilt evalueren, waarbij array 1 = 2,6,9 en array 2 = 3,8,4, schrijft u RangeCorrel (2,3,6,8,9,4), waarmee 0.269 wordt geretourneerd.

Argumenten:  

Argumenten
ArgumentBeschrijving
x-value, y-value Elke waarde vertegenwoordigt een enkele waarde of een bereik van waarden die wordt geretourneerd door een interrecordfunctie met een derde optionele parameter. Elke waarde of bereik van waarden moet overeenkomen met een x-value of een bereik van y-values.
ExpressionOptionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Beperkingen:  

De functie vereist ten minste twee coördinaatparen.

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden geven NULL retour.

Voorbeelden en resultaten:  

Voorbeelden van functies
Voorbeelden Resultaten

RangeCorrel (2,3,6,8,9,4,8,5)

Retourneert 0,2492. Deze functie kan in het script worden geladen of toegevoegd aan een visualisatie in de uitdrukkingseditor.

Voorbeeld:

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens de velden die in de resultatenkolom staan toe aan een werkblad in uw app om het resultaat te bekijken.

RangeList:

Load * Inline [

ID1|x1|y1|x2|y2|x3|y3|x4|y4|x5|y5|x6|y6

01|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

02|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

03|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

04|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

 

XY:

LOAD recno() as RangeID, * Inline [

X|Y

2|3

6|8

9|4

8|5

](delimiter is '|');

 

In een tabel met ID1 als een dimensie en de meting: RangeCorrel(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4,x5,y5,x6,y6)), de RangeCorrel() functie zoekt de waarde van Correl over het bereik van zes x,y paar, voor elk van de ID1 values.

Resultaattabel
ID1 MyRangeCorrel
01 -0.9517
02 -0.5209
03 -0.5209
04 -0.1599

 

Voorbeeld:  

XY:

LOAD recno() as RangeID, * Inline [

X|Y

2|3

6|8

9|4

8|5

](delimiter is '|');

 

In een tabel met RangeID als een dimensie en de meting: RangeCorrel(Below(X,0,4,BelowY,0,4)), de RangeCorrel() functie gebruikt de resultaten van de Below() functies, die, vanwege het feit dat het derde argument (count) op 4 is ingesteld, een bereik van vier x-y waarden produceren op basis van de geladen tabel XY.

Resultaattabel
RangeID MyRangeCorrel2
01 0.2492
02 -0.9959
03 -1.0000
04 -

De waarde voor RangeID 01 staat gelijk aan het handmatig invoeren van RangeCorrel(2,3,6,8,9,4,8,5). Voor de andere waarden van RangeID, zijn de series die worden geproduceerd door de Below() functie: (6,8,9,4,8,5), (9,4,8,5) en (8,5); de laatste hiervan produceert een null-resultaat.

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!