Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

RangeNPV - scriptfunctie

RangeNPV() retourneert de huidige nettowaarde van een investering op basis van een kortingspercentage en een reeks toekomstige periodieke betalingen (negatieve waarden) en inkomsten (positieve waarden). Het resultaat heeft de standaardgetalnotatie van money.

Voor cashflows die niet noodzakelijkerwijs periodiek zijn, raadpleegt u RangeXNPV - scriptfunctie.

Syntaxis:  

RangeNPV(discount_rate, value[,value][, Expression]) 

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
discount_rate Het rentepercentage per periode.
value Een betaling of inkomsten die aan het eind van elke periode plaatsvindt. Elke waarde kan een enkele waarde of een bereik van waarden zijn die is geretourneerd door een interrecordfunctie met een derde optionele parameter.
Expression Optionele uitdrukkingen of velden die het gegevensbereik bevatten dat moet worden gemeten.

Beperkingen:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden worden genegeerd.

Voorbeelden Resultaten

RangeNPV(0.1,-10000,3000,4200,6800)

retourneert 1188,44

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Voeg vervolgens de velden die in de resultatenkolom staan toe aan een werkblad in uw app om het resultaat te bekijken.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeNPV(Field1,Field2,Field3) as RangeNPV;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

10|5|-6000

2|NULL|7000

8|'abc'|8000

18|11|9000

5|5|9000

9|4|2000

] (delimiter is '|');

De resulterende tabel bevat de geretourneerde waarden van RangeNPV voor elk van de records in de tabel.
RangeID RangeNPV
1 $-49.13
2 $777.78
3 $98.77
4 $25.51
5 $250.83
6 $20.40

Meer informatie

 

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!