Ga naar hoofdinhoud

Max - scriptfunctie

Max() retourneert de hoogste numerieke waarde van de geaggregeerde gegevens in de uitdrukking, zoals gedefinieerd door een group by-clausule. Door een rank n op te geven, wordt de n-de hoogste waarde gezocht.

Syntaxis:  

Max ( expr [, rank])

Retourgegevenstypen: numeriek

Argumenten:  

Argumenten voor Max.
Argument Beschrijving
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
rank Expression

De standaardwaarde van rank is 1. Dit komt overeen met de hoogste waarde. Als u bij rank 2 opgeeft, wordt de op één na hoogste waarde geretourneerd. Als u bij rank 3 opgeeft, wordt de op twee na hoogste waarde geretourneerd, enzovoort.

Voorbeelden en resultaten:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in ons document toe om het resultaat te bekijken.

Voorbeeld 1:  

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Max:

LOAD Customer, Max(UnitSales) as MyMax Resident Temp Group By Customer;

Resultaten voorbeeld 1
Resultaatveld (Customer) Resultaatwaarde (MyMax)
Astrida 18
Betacab 5
Canutility 8

Voorbeeld 2:  

Stel dat de tabel Temp is geladen zoals in het vorige voorbeeld:

LOAD Customer, Max(UnitSales,2) as MyMaxRank2 Resident Temp Group By Customer;

Resultaten voorbeeld 2
Resultaatveld (Customer) Resultaatwaarde (MyMaxRank2)
Astrida 10
Betacab 4
Canutility -

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com