Ga naar hoofdinhoud

Only - scriptfunctie

Only() retourneert een waarde als er één, en niet meer dan één, mogelijk resultaat is voor de geaggregeerde gegevens. Als de records binnen elk gegroepeerd resultaat, zoals gedefinieerd door een group by-clausule, slechts één waarde bevat, wordt die waarde geretourneerd. Als de records binnen elk gegroepeerd resultaat, zoals gedefinieerd door een group by-clausule, slechts één waarde bevat, wordt die waarde geretourneerd. Anders wordt NULL geretourneerd

Syntaxis:  

Only ( expr )

Retourgegevenstypen: dual

Argumenten voor only
Argument Beschrijving
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.

Voorbeelden en resultaten:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in ons document toe om het resultaat te bekijken.

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|CustomerID

Astrida|AA|1|10|1

Astrida|AA|7|18|1

Astrida|BB|4|9|1

Astrida|CC|6|2|1

Betacab|AA|5|4|2

Betacab|BB|2|5|2

Betacab|DD

Canutility|DD|3|8

Canutility|CC

] (delimiter is '|');

 

Only:

LOAD Customer, Only(CustomerID) as MyUniqIDCheck Resident Temp Group By Customer;

 

Resultaten voorbeeld 1
Resultaatveld (Customer) Resultaatwaarde (MyUniqIDCheck)

Astrida

1

(omdat alleen klant Astrida volledige records heeft die CustomerID bevatten.)

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com